Met nieuwe ogen naar mensen kijken

‘Gewoon’ in de kerk zijn
26 januari 2024
ViaVeertig – Onrustig is ons hart
9 februari 2024
‘Gewoon’ in de kerk zijn
26 januari 2024
ViaVeertig – Onrustig is ons hart
9 februari 2024
Laat alles zien

Met nieuwe ogen naar mensen kijken

Gedachten bij de week door ds. Trinette Verhoeven (classispredikant)
Maar de Heer zei: Is het terecht dat je zo kwaad bent? (Jona 4,4)
De profeet is kwaad. Hij zegt: Laat mij maar sterven. Dat zeg je toch zeker niet gauw. Dan moet alle geloof en moed wel verloren zijn. En precies met geloof heeft het te maken. Hij wist het wel: God is genadig en liefdevol, geduldig en trouw, en bereid het onheil af te wenden. Zijn woorden zijn verrassend en onverwacht. Wie is er nou boos om de genade en de liefde van God?
Het verhaal is bekend. Jona wordt door God geroepen om Ninevé de wacht aan te zeggen. Het moet uit zijn met hun kwaad. Jona probeert aan die opdracht te ontkomen maar zal tenslotte gaan. Was hij nou altijd al zo weigerachtig omdat hij de genade van God veronderstelde? Ik weet het nog zo net niet. Genade en liefde zijn mooie zaken. Dat Jona er niets mee te maken wil hebben, komt pas als God Ninevé na haar bekering genade schenkt. En dat zit hem dwars. Ninevé is een zondige stad. Jona heeft het zich eigen gemaakt. Het moet uit zijn met Ninevé. Waar blijft Jona, als Ninevé genade ontvangt? Wat blijft er van zijn opdracht? Jona wentelt zich in zijn eigen gelijk. Heeft God zelf niet gezegd dat het met Ninevé over en uit Is? Is God misschien de zwakke schakel van ons geloof?
Ook voor ons is het goed om zo nu en dan in de spiegel te kijken. Want Jona confronteert ons met gelovige gelijkhebberigheid. Kijk, Jona mag dan een vreemde vogel zijn, maar hij laat ons wel zien wat een gemakkelijk valkuil voor gelovigen is. Namelijk om wél te weten van de zonde, maar níet van de genade. En om wél te weten van recht, maar níet van een nieuw begin. Het profetisch getuigenis vraagt van ons dat wij met nieuwe ogen naar mensen kijken die van de rechte weg zijn afgeraakt. Niet de straf staat voorop, maar Gods wens van bekering. En dat maakt echt uit als je dan naar mensen kijkt. Dat rotjochie heeft de mogelijkheid om een waardevol burger te worden. En ga zo maar door. Mensen mogen niet afgeschreven worden. Laten we het uithouden met elkaar. Ninevé was niet voorgoed verloren. God heeft het heil voor allen op het oog.

 

 

Geverifieerd door ExactMetrics