Middagdienst 12 juli


Luister online mee via

De liturgie van de middagdienst is hier te downloaden.


Collecten


De collecten worden toegelicht door de diaken van dienst.

Bijdragen kan via de QR-code die in het scherm verschijnt of door een bedrag over te maken naar de rekening van de wijkdiaconie: NL83RABO0175467099 ten name van Diaconie PGU. Onder vermelding van “Collecten Jacobikerk 12 juli 2020” en een eventuele verdeling over de twee collectedoelen.
Wil je je bijdrage overmaken via een Ideal-betaling? Klik dan op onderstaande button:
Collecte

 
 
 
 
 

Meer weten over christelijk geloof?

 
De Jacobikerk is een toegankelijke gemeenschap die open staat voor nieuwkomers en geïnteresseerden. Langskomen gaat nu helaas even niet, maar neem gerust contact met één van onze predikanten op. Je bent welkom om de boodschap van de Bijbel te horen, vragen te stellen en na deze periode met ons het gemeenteleven te beleven, of mensen te ontmoeten.
 
 
 
 
 
 

Neem contact op

Dominee Willem Jan de Hek

Wijkpredikant


Dominee Wim Vermeulen

Wijkpredikant