Ochtenddienst 22 november


De liturgie van de dienst is hier te downloaden.


Dienst bijwonen


Wil je een dienst bijwonen? Meld je dan hier aan.

Middagdienst 22 november


Luister online mee via
De liturgie van de middagdienst is hier te downloaden.


Online avonddienst 22 november


Aanmelden voor de online avonddienst kan op de website van ViaJacobi.


Collecten


De collecten worden toegelicht door de diaken van dienst.

Bijdragen kan via de QR-code die in het scherm verschijnt (ochtenddienst), via Ideal , via de Jacobi-app of door een bedrag over te maken naar de rekening van de wijkdiaconie: NL83RABO0175467099 ten name van Diaconie PGU. Onder vermelding van “Collecten Jacobikerk 22 november” en een eventuele verdeling over de twee collectedoelen.
Collecte

 
 
 
 
 

Meer weten over christelijk geloof?

 
De Jacobikerk is een toegankelijke gemeenschap die open staat voor nieuwkomers en geïnteresseerden. Langskomen gaat nu helaas even niet, maar neem gerust contact met één van onze predikanten op. Je bent welkom om de boodschap van de Bijbel te horen, vragen te stellen en na deze periode met ons het gemeenteleven te beleven, of mensen te ontmoeten.
 
 
 
 
 
 

Neem contact op

Dominee Willem Jan de Hek

Wijkpredikant


Dominee Wim Vermeulen

Wijkpredikant