Vacatures


Tienerclub leiding

Omschrijving taak
Hoera, we komen mensen te kort!
Elke maand komen we met de tieners van de Jacobikerk een avond bij elkaar. Ook proberen we elke maand een keer tegelijkertijd naar de kerk te gaan. Na afloop eten we dan taart met elkaar (gebakken door de tieners).

Meestal zijn er zo’n 14 tieners aanwezig, heel gezellig altijd!

Komend seizoen wordt het nog gezelliger, want er gaan 11 Jacobi-tieners naar de brugklas. We gaan de club daarom af en toe opsplitsen in 2 groepen en we hebben nieuwe leiding nodig! We zijn nu met 5 leiding, een prettig aantal, maar meer mensen geeft wat ruimte.

Wie vindt het leuk om mee te draaien en de tieners beter te leren kennen? Mail dan even met Marusja,

Gaven & talenten
 • creativiteit
 • zin om af en toe een avond te organiseren, met een andere begeleider
 • humor
 • En:

 • ongevoelig voor herrie :) (want dat maken ze samen)
 • Takenpakket en Tijdsinvestering
  1x per maand een avond (meestal de vrijdagavond)
  1x per maand een uurtje na de zondagochtenddienst

  Inclusief af en toe voorbereidingstijd als je de avond organiseert. We verdelen de taken, dus een keer afwezig zijn kan prima.

  Contact
  Neem contact op met Marusja Aangeenbrug:

  Open Kerk

  Omschrijving taak
  Duizenden mensen per jaar, variërend van de "ik woon al dertig jaar hier om de hoek, maar ben nog nooit binnen geweest"-buurvrouw tot reizigers van de andere kant van de wereld, bezoeken onze kerk tijdens de openstelling in het kader van Kerken Kijken Utrecht. Hiervoor zijn uiteraard gidsen nodig!

  Je bent allereerst gastvrouw of -heer, dat betekent dat je de bezoekers welkom heet en ze de weg wijst. Langzaam leer je het gebouw steeds beter kennen en zul je er ook steeds meer over kunnen vertellen - tot wellicht de bezoekers geboeid een uur aan je lippen hangen!

  Gaven en talenten
 • Gastvrijheid: je ontvangt bezoekers in jouw kerk.
 • Historische en culturele interesse: dit is het verhaal dat we als gidsen vertellen. Kennis vooraf is uiteraard handig, maar de ervaring leert dat het makkelijk te leren is.
 • Talenkennis: zo'n 40% van onze bezoekers komt uit het buitenland en spreekt, op een enkele Vlaming na, dus geen Nederlands. Het helpt dus als je meer talen spreekt, maar aangezien je altijd samen met collega's werkt, kun je elkaar hierin goed ondersteunen en dus ook met 'slechts' Nederlands een prima gids zijn.
 • Tijdsinvestering
  De kerk is in het zomerseizoen (eind juni tot half september) zes dagen per week open, in het winterseizoen (half september tot eind juni) alleen op zaterdag en/of zondag. Inroosteren gebeurt op basis van opgegeven beschikbaarheid, maar om je kennis en kunde bij te houden is een minimum van eens per twee maanden in de winter en eens per twee weken in de zomer (uiteraard rekening houdend met vakanties) aan te raden.
  Contact
  Voor vragen over deze taak kun je contact opnemen met .

  Coördinator liturgie

  Omschrijving taak
  “Ik geef muziek de eerste plaats na de theologie. Dat zie je aan het voorbeeld van David en alle profeten, omdat zij alles wat zij te zeggen hadden in maat en lied overgeleverd hebben.” (Maarten Luther)

  De erediensten vormen het kloppend hart van het gemeentelijk leven in onze wijkgemeente. De prediking is daarbij ingebed in het grotere geheel van de liturgie, waarbij kerkmuziek een belangrijke rol speelt. Als wijkgemeente zijn we gezegend met veel muzikaal talent. Ook moet er rondom de erediensten behoorlijk wat worden gecoördineerd. Op dit moment functioneren de predikanten als ‘spil in het web’ bij de voorbereiding van de erediensten. Zij vervullen daarbij ook behoorlijk wat administratieve taken, waarvan het beter is als zij die zouden kunnen overdragen aan een gemeentelid.

  Verder zijn er sinds het uitbreken van de coronacrisis veel meer verschillende gemeenteleden betrokken bij de muzikale component van de eredienst. Dat is deels noodgedwongen, maar wordt door velen ook ervaren als een verrijking. Te verwachten is dat ook na corona betrokkenheid van muziekgroep, Cantiago en gemeenteleden zal blijven. Goede afstemming tussen alle betrokkenen is zeer gewenst. Om die reden zoeken we een coördinator liturgie.
  Gaven & talenten
 • Heb je hart voor de Jacobikerk en haar erediensten?
 • Houd je van organiseren en ben je niet bang voor roosters?
 • Wil je hier als vrijwilliger je schouders onder zetten?
 • Takenpakket en Tijdsinvestering
 • De administratieve coördinatie van zaken rondom de erediensten (denk o.a. aan het invullen en bijhouden van taakroosters, het benaderen van gemeenteleden voor liturgische taken, het bijhouden van voorraden).
 • Het organiseren van een liturgisch overleg, waar predikanten, organist, een lid van de muziekgroep, een lid van Cantiago, een koster en/of lid van het AV-team en de coördinator liturgie (zie onder) deel van uitmaken.
 • Studentenwerker in de Jacobikerk (kwartiermaker)

  Omschrijving taak
  De Jacobikerk heeft vanouds veel contacten in de studentenwereld. Studenten bezoeken de diensten, volgen Belijdeniscatechisatie, bezoeken activiteiten van ViaJacobi en raken via andere wegen bij de gemeente betrokken. We merken dat het steeds belangrijker is om in deze tijd ook pro-actief in allerlei netwerken aandacht en tijd te investeren. Eén van die netwerken is zeker de studentenwereld. Daarom zoeken we iemand die fungeert als intermediair tussen de Jacobikerkgemeente en (primair) de Utrechtse christelijke studentenverenigingen.
  Gaven en talenten
 • Heb je hart voor de Jacobikerk?
 • Heb je hart voor studenten?
 • Ben je benieuwd hoe je die twee nog dichter bij elkaar kunt brengen?
 • Ben je bereid hier enkele uren per week als vrijwilliger in te steken?
 • Takenpakket en tijdsinvestering
  Wat zouden je taken kunnen worden?
 • voor studenten relevante activiteiten binnen de Jacobikerk onder de aandacht brengen via de sociale media van de verenigingen (denk aan: ViaWerkplek, activiteiten ViaJacobi, belijdeniscatechese, pastorale gespreksmogelijkheden, toerustingsactiviteiten)
 • een jaarlijkse ontmoeting organiseren met de besturen van Sola, NSU, SSR en Ichthus.
 • in samenwerking met de studentenverenigingen enkele malen per jaar een dienst gericht op studenten organiseren
 • in samenwerking met de studentenverenigingen nadenken over andere manieren waarop de Jacobi iets voor studenten kan betekenen (buddymogelijkheden? eten bij gemeenteleden?)
 • namens de Jacobikerk acte de présence geven tijdens de hoogtepunten van het studentenleven (Dies, bestuurswissels)
 • ook bij niet-christelijke studentenverenigingen de kerk (ViaJacobi) onder de aandacht brengen

  NB: het bovenstaande dient opgevat te worden als een suggestie. De eerste tijd bestaat je taak nader verkennen van wederzijdse behoeften en die goed op elkaar afstemmen. Ook moet in die fase duidelijk worden in welke vorm deze taak het beste geborgd kan worden (vrijwilliger, ambtsdrager, betaalde kracht).

 • Communicatie & Techniek

  Omschrijving taak
  Het communicatie & techniekteam is op zoek naar versterking! - Ben je benieuwd wat er bij komt kijken om een (kerk)dienst vakkundig in beeld en geluid vast te leggen? Neem contact op en je kan een keer meelopen en 'achter de schermen' meekijken :)
  Gaven en talenten
  Enige (technische) ervaring is natuurlijk handig, maar ook als je geen ervaring hebt en je wel geïnteresseerd bent kunnen we jouw hulp goed gebruiken.
  Tijdsinvestering
  In overleg.

  Bloemengroet

  Omschrijving taak
  We zijn op zoek naar nieuwe bloemenbezorgers! Het gaat om het bezorgen van de bloemengroet 1x per 6-8 weken bij gemeenteleden thuis. De bloemengroet is een blijk van verbondenheid en bemoediging van de gemeente naar gemeenteleden die niet naar de kerk kunnen gaan, in een moeilijke situatie verkeren of iets te vieren hebben. Dit leidt vaak tot bijzondere en waardevolle ontmoetingen!
  Gaven en talenten
  Een luisterend oor.
  Tijdsinvestering
  1x per 6-8 weken drie kwartier.
  Contact
  Anne Wassinkmaat

  Welkom & Coronateam

  Omschrijving taak
  Elke zondag delen we nieuwsbrieven uit, zorgen dat mensen (ook in coronatijd) naar de kerk kunnen gaan, beantwoorden we vragen en drinken we (als het kan) koffie met gasten en/of gemeenteleden die nieuwe mensen willen leren kennen. En twee keer per jaar lunchen we op zondag met elkaar en denken we na over hoe we nog gastvrijer kunnen zijn naar gasten en gemeenteleden. Lijkt het u/jou leuk om daar ook aan bij te dragen? Geef je op!
  Gaven en talenten
 • Vriendelijk
 • Toegankelijk
 • Proactief
 • Op mensen durven afstappen
 • Tijdsinvestering
  Eens per maand wordt je ingeroosterd voor een dienst. Daarbij geldt dat je 20 minuten voor aanvang van de dienst wordt verwacht en tot 20 minuten na de dienst bezig bent.
  Contact
  Geerjanne den Hartog

  Vrijwillige beheerder

  Omschrijving taak
  Als beheerder leer je de ins en outs van het mooie kerkgebouw en draag je de verantwoordelijkheid voor het beheer bij concerten, debatten en verhuren. De interne activiteiten dragen bij aan de gemeente-opbouw en de externe activiteiten (zoals concerten en verhuren) zijn een belangrijke bron van inkomsten voor de kerk.
  Gaven en talenten
 • Faciliteren
 • Gastvrijheid
 • Oog voor details
 • Tijdsinvestering
  Er is geen strikte eis, maar het zou fijn zijn als je 1x per maand in kan bijspringen als beheerder. Je kan zelf aangeven wanneer je wel/niet kan (bijvoorbeeld alleen avonden of juist overdag).

  Vrijwilliger evenementen Jacobikerk

  Omschrijving taak
  We verhuren de Jacobikerk vaak voor concerten (Messiah, Mattheus Passion, Sela, etc.) congressen en andere events. Met de opbrengsten hiervan kunnen we onze missionaire activiteiten financieren. Hoe meer we met vrijwilligers doen hoe meer we het missionaire werk (financieel) kunnen ondersteunen. Als vrijwilliger help je met het klaarzetten en opruimen van zalen en / of het schenken van koffie en thee bij evenementen.
  Gaven en talenten
  Vriendelijkheid: koffie en thee schenken met een lach
  Tijdsinvestering
 • Bij inschrijving kom je op een mailinglijst met vrijwilligers
 • Een aantal keren per jaar ontvang je een mail met een vraag om te helpen bij een verhuur
 • Het helpt al als je 1 of 2x per jaar mee kunt helpen
 • Tijdsinvestering: hangt af van het type verhuur – variërend van een half uur tot een dagdeel per keer. Dit kun je zelf aangeven als je benaderd wordt om te helpen.
 • Contact
  Voor vragen over deze taak kun je contact opnemen met Wim Korevaar; .

  Lid koffieteam

  Omschrijving taak
  Regelmatig is er behoefte aan versterking. Op zondagochtend zorgen we als koffieteam voor een kop koffie of thee en voor de kinderen is er ranja. Streven is om 1x per 6 weken aan de beurt te zijn, waarbij je de ene keer voor de dienst al de koffie klaarzet en na de dienst schenkt en opruimt. De andere keer is je hulp alleen na de dienst nodig. Incidenteel komt de vraag om ook te helpen bij andere gelegenheden.
  Gaven en talenten
  Tijdsinvestering
  1x per 6 weken 3 kwartier voor de dienst, 1 uur na de dienst
  Contact
  Voor vragen over deze taak kun je contact opnemen met .


  Muziekgroep

  Omschrijving taak
  De muziekgroep begeleidt één keer per maand (een deel van de) ochtenddienst en kan versterking gebruiken!
  Gaven en talenten
  Een instrument bespelen en plezier in hebben
  Tijdsinvestering
  Eens in de twee maanden beschikbaar zijn op zondagochtend en met één repetitie-avond in de week voorafgaande aan deze zondag

  ViaJacobi

  Omschrijving
  ViaJacobi is een Utrechtse community van twintigers en dertigers met allerlei achtergronden en levensovertuigingen. Wat ons samenbindt? We zijn nieuwsgierig naar de ander. Naar de wereld om ons heen. Bij ViaJacobi gaan we in gesprek over levensvragen en actuele maatschappelijke thema's. Dit doen we tijdens debatten, boekenclubs, avonden over de wortels van onze cultuur, vespers, retraites en festivals. Samen zoeken we naar een betekenisvol leven. We ontmoeten je graag bij een van onze events!
  Gaven en talenten
  Help je mee met het organiseren van ViaKluis, ViaFilosofie of ViaLezen? Er lopen veel activiteiten en of je nu houdt van organiseren, meer praktische zaken of social media, je kan je talenten inzetten bij ViaJacobi. Informeer ook vooral naar de actuele vacatures en mogelijkheden!

  Jeugdwerker IKJU

  Omschrijving taak
  Ben je enthousiast voor God én heb je een groot hart voor kinderen en tieners? Heb je een levende relatie met God en deel je graag met anderen over hoe jij je leven samen met God vormgeeft?
  Dan hebben wij een leuke functie voor jou! We zoeken namelijk een nieuwe jeugdwerker die het clubwerk vanaf september kan coördineren. Deze tijdelijke betaalde functie omvat 8-12 uur per week. Wil je meer informatie over deze vacature? Kijk dan op: http://ikju.nl/vacature.
  Gaven en talenten
  Wat kan je verwachten van de functie?
  De belangrijkste taken zijn:
 • Spin in het web tijdens de clubavonden; aanspreekpunt voor ouders en jeugdleiding;
 • Coördinatie van de clubs; maken van jaarplanning, werven en aansturing leiding. Je zorgt dat er geschikt materiaal is voor tijdens club;
 • Organisatie en aansturing van extra activiteiten zoals het jaarlijkse kamp of de schaatsmiddag;
 • Toerusting van jeugdleiders; advies en inspiratie voor de clubleiding;
 • Advisering van en afstemming met IKJU-raad met daarin afvaardiging van de vier kerken;
 • Communicatie via de website, nieuwsbrief en app richting jeugd, ouders en kerken over wat er speelt bij IKJU;
 • Bijhouden van financiën clubwerk.
 • Wat verwachten we van jou?
  Jij vervult een brugfunctie tussen de door de vier kerken geformuleerde beleidsmatige doelstellingen en de concrete clubavonden. Ook moet je in kunnen spelen op de dynamiek op de clubs en IKJU in het algemeen en hierover mee kunnen denken met de IKJU-raad. We verwachten daarom van jou dat je:
 • HBO werk- en denkniveau hebt (een opleiding rond theologie en/of jongeren is een pré);
 • Actief lid bent van één van de deelnemende kerken of een kerk in een vergelijkbaar kerkverband;
 • Makkelijk overzicht houdt en goed kan coördineren;
 • Goed zelfstandig kan werken;
 • Toegankelijk bent in het contact met kinderen, tieners en ouders;
 • Proactief handelt, ideeën meebrengt en kansen benut.
 • Tijdsinvestering
  8-12 uur per week

  Helpende handjes bij Jacobidebatten

  Omschrijving taak
  Bij ieder Jacobidebat hebben we vrijwilligers nodig die willen helpen met koffie/thee/borrel en het opbouwen/opruimen. Er is al een trouwe groep van vrijwilligers actief tijdens deze avonden, maar we willen deze groep graag uitbreiden. Vind je lid worden van de commissie te intensief, maar vind je het wel leuk om op een andere manier betrokken te zijn? Stuur dan een mail naar !
  Gaven en talenten
 • ervaring met koffie/thee zetten in Jacobi
 • sociaal
 • proactief
 • Tijdsinvestering
  Jacobidebat wordt ongeveer 4 keer per jaar georganiseerd. Je kunt zelf kiezen of je bij alle debatten wil helpen, of bij 1 of 2.
  Contact
  Voor vragen over deze taak kun je contact opnemen met de Jacobidebatcommissie;

  Lid Jacobidebatcommissie

  Omschrijving taak
  De Jacobidebatcommissie is regelmatig op zoek naar nieuwe leden. Ben je geïnteresseerd in maatschappelijke vraagstukken en lijkt het je leuk om lid te worden van deze enthousiaste commissie? Stuur dan een mailtje naar . Op dit moment zijn we specifiek op zoek naar iemand die affiniteit heeft met sociale media, maar ook als je andere kwaliteiten hebt, horen we dat graag van je.
  Gaven en talenten
 • geïnteresseerd in maatschappelijke vraagstukken
 • bij voorkeur: affiniteit met social media
 • Tijdsinvestering
 • 1 zondagavond in de maand vergaderen
 • meehelpen met ieder debat (4 keer per jaar). Een debat wordt meestal door 2 commissieleden getrokken, maar de overige leden ondersteunen op de avond zelf met opbouw etc.
 • Contact
  Voor vragen over deze taak kun je contact opnemen met de Jacobidebatcommissie;

  Kokers voor kraamcatering gezocht

  Omschrijving taak
  Maak zo’n 2x per jaar een heerlijke maaltijd voor ouders in de kraamtijd. Je bezorgt de maaltijd zelf op een voor jullie allebei geschikt tijdstip. Voor meer info, mail naar:
  Gaven en talenten
  Je houdt van koken!
  Tijdsinvestering
  30-60 min.

  Facilitaire ondersteuning bij de Jacobiconcerten

  Omschrijving taak
  De Commissie Jacobiconcerten is op zoek naar extra vrijwilligers die willen helpen met het faciliteren bij de concerten die op en rondom onze prachtige kerkorgels gehouden worden. Te denken valt aan koffie/thee schenken, de zaal klaarzetten en afbouwen. Er is al een trouwe vriendenkring van vrijwilligers actief tijdens deze avonden, maar met meer mensen kunnen we de bezoekers nog beter van dienst zijn, en wellicht onze activiteiten uitbouwen! We zouden het erg leuk vinden als je de Commissie Jacobiconcerten wilt versterken. Vind je lid worden van de commissie te intensief, maar vind je het wel leuk om op een andere manier betrokken te zijn? Dan ben je van harte welkom!
  Gaven en talenten
  Ervaring met de koffiemachine is erg handig, en affiniteit met (klassieke) muziek is leuk.
  Tijdsinvestering
  In augustus is de (inmiddels traditionele) Utrechtse Orgelzomer, met op elke donderdagavond een concert. Dit komt neer op 4 á 5 concerten. Daarnaast zijn er nog de Lunchconcerten in het voorjaar waar op zaterdagmiddag klassieke muziek gemaakt wordt. Gemiddeld ééns per jaar is er een Gemeente-muziekavond. Hier wordt elk jaar nieuw muzikaal talent ontdekt! Je kunt zelf kiezen bij welk concert je ingepland wil worden. Het helpt al enorm als je 1 of 2 keer kan!
  Contact
  Voor vragen over deze taak kun je contact opnemen met Govert Jan de With.

  IK BEN OP ZOEK NAAR MENSEN

  Het proces is als volgt: Als je een vacature hebt, vul onderstaand formulier in. Wij plaatsen de vacature op het fysieke bord (achterkant van het fotobord bij binnenkomst) in de kerk en mogelijk nog andere communicatiekanalen. Is de vacature vervuld? Dit dan graag actief melden aan .

   Vacaturegegevens
   Contactgegevens voor vacaturecommissie