Ik ben nieuw

Nieuw in de Jacobikerk?

Introductiebijeenkomsten

Ben je nieuw in de Jacobigemeente? Dan nodigen wij je van harte uit voor de introductieavonden.

Voor mensen die nieuw in de gemeente zijn, houden we een serie van twee introductieavonden. Deze introductieavonden bieden de gelegenheid om de gemeente en het gemeenteleven beter te leren kennen: wat is de achtergrond van de wijkgemeente, wat is de visie en wat gebeurt er allemaal.

De avonden zijn bedoeld om vertrouwd te raken met de gemeente en te helpen hierin je eigen plek te vinden: hoe kun je betrokken raken en wat zijn wederzijdse verwachtingen. Het is ook een uitgelezen mogelijkheid om andere nieuwe gemeenteleden te leren kennen. Ook leden die al langer komen, maar de gemeente beter willen leren kennen, zijn van harte welkom.

Data
 • Wanneer: twee keer per jaar. Kijk in de agenda voor de eerstvolgende bijeenkomsten.
 • Locatie: Jacobikerk, 20.00 uur
 • Contactpersoon: Marleen de Sterke ()
 • Ledenadministratie

  Wie zich betrokken voelt bij onze wijkgemeente, kan zich opgeven als meelevend lid of zich officieel laten inschrijven als lid. Officiële inschrijving resulteert automatisch in een opname in het meelevendenbestand.

  Onder meelevenden verstaat de kerkenraad mensen die min of meer regelmatig in de Jacobikerk komen of dit zouden willen doen, maar bijvoorbeeld door ziekte verhinderd zijn. De gegevens worden gebruikt ten behoeve van het pastoraat, het jeugdwerk, de catechese en voor onderlinge informatie.

  Lid worden
  Ben je al lid van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), maar wil je overgeschreven worden van een andere wijk naar de Jacobikerk dan kun je het mutatieformulier gebruiken. Ben je nog geen lid van de Protestantse Kerk, dan kun je het inschrijfformulier PKN gebruiken. Het is hierbij ook nodig een doopbewijs of attestatie mee te sturen.

  Het ingevulde en ondertekende formulier kun je deponeren in het daarvoor bestemde ladebakje op de informatiebalie in de kerk. Je kunt ervan verzekerd zijn dat je gegevens op vertrouwelijke wijze worden behandeld.

  Het is natuurlijk niet de bedoeling om hiermee de drempel van de Jacobikerk te verhogen: iedereen mag binnen komen, ook zonder zich bekend te maken. En als je wel lid wordt, dan leidt dit niet tot bepaalde verplichtingen.

  Voor inhoudelijke vragen over inschrijving kun je contact opnemen met een van de ouderlingen. Voor organisatorische vragen kun je terecht bij de ledenadministratie.

  Ledenadministratie
  De ledenadministratie van de wijkgemeente Jacobikerk bevat de gegevens van:
 • alle protestants ingeschrevenen die binnen de geografische grenzen van onze wijkgemeente wonen;
 • degenen die zich officieel als lid bij onze wijkgemeente hebben aangesloten via de zogenaamde perforatieregeling;
 • degenen die zich als meelevend lid hebben aangemeld;
 • anderen, die zich niet hebben opgegeven, maar die door de kerkenraad wel als meelevend worden beschouwd.


 • Ga je verhuizen, trouwen of zijn op een andere wijze je gegevens veranderd? Met 800 meelevenden kan de kerkelijke administratie alleen functioneren als de verhuisgegevens en andere mutaties worden doorgegeven. Dat kan heel eenvoudig via e-mail:

  Meer lezen

  Wil je meer weten over de Jacobikerk als gemeente? Kijk dan hier.