Diaconale presentieplek
25 november 2023
Naar het licht toe werken en verlangen 
8 december 2023
Diaconale presentieplek
25 november 2023
Naar het licht toe werken en verlangen 
8 december 2023
Laat alles zien

Advent

Gedachten bij de week door ds. Wim Vermeulen (en Tom Wright)

Ik houd van advent. Ook van Sinterklaas, maar zodra die uit het land is, komt wat mij betreft de adventsster voor het raam te hangen. Ik houd van het licht, de sfeer en niet te vergeten de prachtige adventsliederen. Tegelijk is advent ook een uitdaging. Want advent betekent ‘komst’ – en dat ‘komen’ heeft een dubbele betekenis. We gedenken het eerste komen van God in Jezus én we strekken ons uit naar het tweede komen van Jezus. Tussen die twee polen vieren we ook in 2023 advent en kerst. De Engelse theoloog Tom Wright is altijd een goede hulp om je wat betreft advent op het goede been te zetten. Daarom geef ik deze week graag een paar gedachten van hem door.

De vroegchristelijke schrijvers spreken als het over advent gaat met twee woorden. Ze vierden dat er iets is gebeurd, wat ook nog in te toekomst zal gebeuren. Ze waren ervan overtuigd dat ze in een periode leefden tussen de vestiging van het koninkrijk van God en de verwezenlijking ervan. (…) De nieuwe schepping is al begonnen, zeiden ze, en zal voltooid worden. Jezus heerst over die nieuwe schepping en werkt eraan door het getuigenis van de kerk. (…) Wat betekent het in vredesnaam voor vandaag als we zeggen dat Jezus koning is, en dat Hij Heer van de wereld is? Hoe kunnen we zoiets beweren in een wereld in verwarring? (…) Wanneer God mensen in dit leven redt, door hen door het werk van zijn Geest tot geloof te brengen en te maken dat zij Jezus gaan volgen in discipelschap, gebed, heiligheid, hoop en liefde, dan zijn zulke mensen bedoeld om een teken en voorproefje te zijn van wat God voor de hele kosmos wil doen. (…) Dat is wat Paulus bedoelt als hij zegt dat de hele schepping met reikhalzend verlangen uitkijkt, niet alleen naar haar eigen verlossing en haar bevrijding uit corruptie en verval, maar ook naar ‘Gods kinderen die geopenbaard zullen worden’. Het gaat niet alleen om wat God voor ons doet, maar ook om wat Hij door ons doet. Als we dat goed op een rijtje hebben, ontdekken we de basis voor het totaal van de missie van de kerk opnieuw.

(uit: ‘Op aarde zoals in de hemel – dagelijkse wijsheden voor christenen van nu’ – passages uit het hoofdstuk ‘Advent’).

 

Geverifieerd door ExactMetrics