Pavlov, corona en veranderende gewoontes
17 december 2022
Changing times
29 december 2022
Pavlov, corona en veranderende gewoontes
17 december 2022
Changing times
29 december 2022
Laat alles zien

Naïeve zielen

gedachten bij de week door ds. Willem Jan de Hek

Op de vierde adventszondag werd het traditiegetrouw al een beetje kerst in de Jacobikerk tijdens de Volkskerstzang. Wat was het mooi om weer met zovelen samen te zijn rondom woord, gebed en muziek. Er was medewerking van De Bazuin en Cantiago en onze directe buren – de zusters Augustinessen van St. Monica – waren betrokken bij de schriftlezingen. Eén van hen droeg bovendien een gedicht voor, van de hand van de Limburgse schrijver en dichter Felix Rutten (1882-1971). En op de één of andere manier bleef juist de laatste regel van dat gedicht nog een hele tijd in mijn hoofd hangen.

“Heer, dit ontroert me in U wel het meest. ‘k Zie kleine kinderen U omringen. En rond Uw kribbe herdersvolk. Uit vissers kiest U volgelingen. Der werelds hoogmoed was U vreemd. Gij had eenvoudigen lief en armen. Wie tot Uw hart zijn toevlucht neemt vindt, wie hij zij, gelijk erbarmen. Leer me in de stal van Bethlehem in deemoed bij Uw kribbe knielen. Geen vindt U Heer die U niet zocht, met d’ eenvoud van naïeve zielen.”

Die eenvoud van naïeve zielen – wat moet je je daar nu precies bij voorstellen? Het kerstverhaal spreekt over herders die zich tijdens hun nachtwacht laten overrompelen door een helder licht en op weg gaan naar een stal. En over wijzen die de boel de boel laten en op weg gaan een ster achterna. Zijn ze naïef? Of zijn ze gewoonweg geraakt door iets dat boven hun macht bleek te liggen? Wat trekt hen naar het kerstkind? En wat beweegt jou eigenlijk om het Kerstfeest te vieren?

Kerst is een feest vol contrasten, zo hoorden we ook tijdens de Volkskerstzang, in de meditatie door ds. Wim Vermeulen. En we hebben het al eerder gezien in de adventstijd: God keert alles om. Het kleine wordt groot en het grote wordt klein. Op dat wonder hopen we ook het komende Kerstfeest. Dat wat op het eerste gezicht eenvoudig lijkt, meer diepgang blijkt te hebben dan je ooit voor mogelijk had gehouden. En dat het daarom zo gek nog niet is, om soms maar gewoon een eenvoudige naïeve ziel te worden. Gezegende Kerstdagen gewenst!

Geverifieerd door ExactMetrics