Op ontdekkingstocht? Wees welkom!

De Jacobikerk is een toegankelijke gemeenschap die open staat voor nieuwkomers en geïnteresseerden. Daarom bieden wij je alle ruimte om eens een keer bij ons langs te komen. Je bent welkom om de boodschap van de Bijbel te horen, het gemeenteleven te beleven, vragen te stellen of mensen te ontmoeten.

Wat geloven wij?

Wij geloven dat God de wereld deed ontstaan en dat Hij bij de wereld en het leven van ieder mens betrokken is. Wij geloven dat God zoveel van ons mensen houdt, dat Hij zelf in de persoon Jezus naar de aarde is gekomen om het Koninkrijk van God te verkondigen en ons te redden door Zijn leven voor ons te geven. Door ons leven te delen en door de machten van het kwaad te overwinnen, haalde Hij alles weg wat ons in de weg staat om met God te kunnen leven. In Jezus zien wij wie God echt is. Voor wie dit gelooft, begint het léven! Als Gods liefde je leven kleur geeft, dan vind je de echte zin van je leven, je vindt houvast en geborgenheid. Dit leven houdt niet op bij de dood.

Samen op zoek naar antwoorden

Geloven wil niet zeggen dat je geen vragen meer hebt. Je verdiepen in God, luisteren naar Hem, maakt vragen los. Maar dat geeft je ook de kans Iemand te ontmoeten en je vragen bij Hem te brengen en met elkaar te delen. Dat geloven wij en dat is wat ons, als leden van de kerk, bindt.
Avondmaal

In de Jacobigemeente wordt 5 keer per jaar het Heilig Avondmaal gevierd, vier keer op een zondagochtend en daarnaast op de avond van Goede Vrijdag. Met de viering van het Heilig Avondmaal herdenkt de gemeente het lijden en sterven van Jezus Christus. In de nacht voordat Jezus stierf, had Hij nog eenmaal een maaltijd met zijn discipelen. Hij heeft het Heilig Avondmaal zelf ingesteld met de woorden “doe dit tot Mijn gedachtenis”. De maaltijd, het eten van het brood en drinken van de wijn, verbindt de gemeenteleden met God en met elkaar. Met het Heilig Avondmaal belijdt de gemeente dat Jezus Christus uit liefde voor ons vrijwillig voor onze zonden is gestorven. Het avondmaal is voor iedereen toegankelijk die belijdend lid is van de wereldwijde kerk, dat wil zeggen iedereen die in Jezus gelooft en hem liefheeft.

Wil je kennismaken met het christelijk geloof?

Bijbelkring in de wijk

In de Jacobikerk hebben de Bijbelkringen een centrale plek, er zijn zo’n 30 kringen actief. Een bijbelkring bestaat uit een groep van ongeveer 8 tot 10 personen. Normaal gesproken komen zij eens in de 2 à 3 weken op een doordeweekse avond bij elkaar om samen de Bijbel te bestuderen, te zingen en met en voor elkaar te bidden. Daarnaast is er ook ruimte voor gezelligheid. Veel kringen eten bijvoorbeeld vooraf met elkaar. De kringen zijn zo veel mogelijk ingedeeld per wijk. In deze (corona)tijd geeft iedere kring zijn eigen invulling aan het samen kring zijn.
Wil je je aanmelden voor een kring? Mail dan naar .