Kerkdiensten

Zondagse kerkdiensten

Elke zondag zijn er twee kerkdiensten. In de ochtenddienst om 10.00 uur laten we ons inspireren door samenzang, gebed, preek en collectes. Een van beide wijkpredikanten of een gastpredikant gaat voor. De kerk zit 's ochtends vol met jongeren, studenten, gezinnen en ouderen. Na afloop van de dienst er is gelegenheid tot koffiedrinken achterin de kerk en is er veel ruimte voor onderlinge ontmoeting. Bij het koffiedrinken is er speciaal voor mensen die nieuw zijn of nog niet zoveel mensen kennen een plek voor nieuwe ontmoetingen. 

De middagdienst om 17.00 uur heeft een wat ingetogener karakter dan de ochtenddienst. Dan staat het leren meer centraal. 

Diensten op bijzondere dagen

Op de volgende bijzondere dagen zijn er ook diensten:

 • Nieuwjaarsochtend (11.00 uur)
 • In de week voor Pasen (de avonden van witte donderdag, goede vrijdag en stille zaterdag, 19.30 uur)
 • Eerste en tweede paasdag (10.00 uur, eerste paasdag samenzang vanaf 9.45 uur)
 • Hemelvaartsdag (10.00 uur)
 • Eerste en tweede pinksterdag (10.00 uur, eerste pinksterdag samenzang vanaf 9.45 uur)
 • Volkskerstzang (zondag 21 december 2014, 15.00 uur)
 • Eerste en tweede kerstdag (10.00 uur, eerste kerstdag samenzang vanaf 9.45 uur)
 • Bid- en dankdag (19.30 uur)
 • Oudjaarsavond (19.00 uur)

Collecte

Sinds het begin van de christelijke gemeente wordt er tijdens de samenkomsten op zondag geld ingezameld. Hiermee laten we zien dat we geloven dat we onze bezittingen van God hebben gekregen, niet alleen om voor onszelf te houden maar ook om van te delen.

Meestal is er een collecte voor de diaconie en één voor de bekostiging van alle activiteiten in de gemeente. De diaconie steunt mensen die niet of moeilijk rond kunnen komen, of instanties die, geïnspireerd door het evangelie, hierbij helpen.

Zendingscollecte
Ieder kwartaal wordt een doel gekozen voor de zendingsbussen. De bestemming van deze collecten wordt voorgedragen door de ZWO-commissie. Er wordt een doel gezocht met een binding met de Jacobikerk.

Collectebonnen
Zoals u waarschijnlijk weet maken collectebonnen uw gaven tijdens collecten in de kerkdienst fiscaal aftrekbaar. Onderstaande waarden zijn verkrijgbaar:

Waarde per bon / totale waarde per kaart:

 • € 0,50 / € 10,00
 • € 1,00 / € 20,00
 • € 1,50 / € 30,00
 • € 2,50 / € 50,00
 • € 5,00 / € 100,00

De kosten zijn per bestelling € 2,00. Bestellen en betalen via internet Het is ook de mogelijk om de collectebonnen digitaal te bestellen en te betalen met iDeal. Daarvoor is een eenmalige registratie bij de Protestantse Gemeente Utrecht (PGU) van uw gegevens vereist. Het verwerken van de bestelling kost minder tijd en dus geld bij de PGU. Vandaar dat we de gebruikers van de collectebonnen vragen om gebruik te maken van deze mogelijkheid. U vindt de mogelijkheid op de website van de PGU. Kan er nog besteld worden door te storten op de ING rekening? De mogelijkheid om te storten op IBAN: NL 72 INGB 0000616517 en in de omschrijving de gewenste kaarten te vermelden blijft gehandhaafd maar bestellen via de website van de PGU heeft de voorkeur. 

Kindernevendienst

Tijdens de dienst op zondagochtend is er voor de kinderen van groep 1 tot en met 8 van de basisschool kindernevendienst. Kinderen uit de gemeente,  maar ook gastkinderen zijn van harte welkom. De kinderen verlaten de eredienst na het kindermoment met de dominee voor in de kerk. In de kindernevendienst zingen en bidden we met elkaar, luisteren we naar een bijbelverhaal uit de methode Bijbelbasics van het NBG en is er tijd voor een creatieve verwerking. Na het diaconaal moment tegen het eind van de dienst komen de kinderen weer terug. De kindernevendienst wordt gegeven in vier groepen die corresponderen met de groep van het kind op de basisschool: groep 1 en 2, groep 3 en 4, groep 5 en 6, groep 7 en 8. Elke groep gaat naar zijn eigen ruimte voor- of achterin de kerk.

 

De oudste kinderen uit groep 7 en 8 van de basisschool blijven elke eerste zondag van de maand in de dienst.

 

Contactpersoon kindernevendienst: Cora Zeeman

Oppas

Tijdens de ochtenddiensten is er oppas voor de kleinste kinderen. De oppas vindt plaats in het gedeelte van de Pelgrimszaal dat aan de keuken grenst. Er is één groep voor kinderen van 0 t/m 4 jaar. De baby’s, dreumesen en peuters kunnen fijn spelen tijdens de kerkdienst. Als ze willen slapen, eten of een fles nodig hebben kan dat.

 

De oppassers zijn op tijd aanwezig om alles klaar te zetten en om jou en je kind(eren) te ontvangen. Als je vragen hebt, kun jij bij hen terecht. Breng je je kinderen regelmatig naar de crèche dan verwachten we dat je, indien mogelijk, ook meedraait in het oppasrooster.

 

Contactpersonen oppas: Alies Huisbrink en Renske de Kovel