Financiën

Giften

Actie Kerkbalans Leden van de wijkgemeente moeten zelf de financiële middelen bijeenbrengen om het gebouw en de mensen te bekostigen. Dat gebeurt voor een belangrijk deel door middel van de Actie Kerkbalans (AKB, zie voor meer informatie www.kerkbalans.nl). De opbrengsten komen ten goede aan de wijkgemeente waar u ingeschreven bent. Daarom is het goed uw betrokkenheid te tonen bij de wijkgemeente van uw eigen keuze, in plaats van ingeschreven te (blijven) staan bij de geografische wijkgemeente. Iedereen die ingeschreven is bij de Jacobikerk, krijgt namelijk elk jaar in januari een envelop in de bus met daarin een toezeggingsformulier en een acceptgiro. Deze kunnen in de portvrije envelop worden ingestuurd of worden ingeleverd in de doos op de informatiebalie in de Jacobikerk. Mocht u een toezeggingsformulier en acceptgiro willen ontvangen, neem dan contact op met de penningmeester.

Om uzelf in te schrijven als lid van de Wijkgemeente de Jacobikerk, kunt u een e-mail sturen aan: . De inschrijvingsformulieren worden u dan toegestuurd.

Bijdrage voor actie Kerkbalans
 • IBAN: NL55 RABO 0373 7304 62, t.n.v. Actie Kerkbalans te Utrecht o.v.v. Jacobikerk.


 • Giften voor instandhouding van de wijkgemeente Met uw gift zorgt u er ook voor dat de eredienst en andere activiteiten van onze wijkgemeente betaald kunnen worden. Dit omvat onder meer de predikantsplaats, de organist, de beheerders, het onderhoud en gebruik van het kerkgebouw.
 • IBAN: NL 29 RABO 0130697818, t.n.v. PGU wijk Jacobikerk te Utrecht o.v.v. gift.


 • Giften voor wijkactiviteiten Met uw gift zorgt u ervoor dat binnen de gemeente een breed aanbod aan activiteiten wordt georganiseerd voor ieder gemeentelid. De volkskerstzang, ouderensoos, catechisaties, crèche, een serie orgelconcerten en de gemeentedag zijn hier voorbeelden van.
 • IBAN: NL 29 RABO 0130697818, t.n.v. PGU wijk Jacobikerk te Utrecht o.v.v. gift.


 • Lijfrentes en schenkingen: Neem contact op met de penningmeester voor de mogelijkheden.

  Giften aan de Hervormde wijkvereniging Jacobikerk
  Met uw giften stelt u de wijkvereniging in staat de wijkgemeente Jacobikerk te ondersteunen in pastoraat en diaconaat én het missionair werk.
 • IBAN: NL 56 INGB 0000198929, t.n.v. Hervormde wijkvereniging Jacobikerk te Utrecht o.v.v. gift.


 • Giften missionair project Met uw gift zorgt u ervoor dat de Jacobikerk invulling kan geven aan het missionair project. Doel van dit project is het winnen en terugwinnen voor Christus van rand- en buitenkerkelijken, via eigentijdse vormen van getuigenis en dienstbetoon, door het inzetten van een zo breed mogelijke kring binnen de Jacobigemeente, en daarmee de groei tot een toegankelijke en gastvrije gemeenschap.
 • IBAN: NL 29 RABO 0130697818, t.n.v. PGU wijk Jacobikerk te Utrecht o.v.v. missionair project.


 • Giften voor de diaconie
  Met uw gift helpt de diaconie in voorkomende gevallen mensen in financiële nood. Dit gebeurt in de vorm van financiële ondersteuning van de persoon in kwestie, maar nog liever door betaling van de hulpverstrekker. De hulp die geboden wordt, kan op diverse terreinen liggen en is in beginsel niet gebonden aan het lidmaatschap van de kerk.
 • IBAN: NL83 RABO 0175 4670 99 tnv. Diaconie PGU o.v.v. 'wijkdiaconie Jacobikerk'.


 • Gift tijdens de dienst met Collectebonnen Zoals u waarschijnlijk weet maken collectebonnen uw gaven tijdens collecten in de kerkdienst fiscaal aftrekbaar. Onderstaande waarden zijn verkrijgbaar:
  waarde per bon / totale waarde per kaart
 • € 0,50 / € 10,00
 • € 1,00 / € 20,00
 • € 1,50 / € 30,00
 • € 2,50 / € 50,00
 • € 5,00 / € 100,00

 • De kosten zijn per bestelling € 2,00.

  Bestellen en betalen via internet U kunt de collectebonnen ook digitaal bestellen en betalen met de beveiligde betaalmethode Ideal. Het vereist eenmalig een registratie bij de Protestantse Gemeente Utrecht (PGU) van uw gegevens. Het verwerken van de bestelling kost minder tijd en dus geld bij de PGU. Vandaar dat wij de gebruikers van de collectebonnen vragen om gebruik te maken van deze mogelijkheid. U vindt de mogelijkheid op de website van de PGU.

  Kan er nog besteld worden door te storten op de ING rekening? De mogelijkheid om te storten op IBAN: NL 72 INGB 0000616517 en in de omschrijving de gewenste kaarten te vermelden blijft gehandhaafd. Zoals hierboven vermeld is het voor ons efficiënter en voor u goedkoper om te bestellen via de website van de PGU en te betalen met Ideal via het internet.

  Wist u dat giften fiscaal aftrekbaar zijn? Iedere gift die u aan een Algemeen nut beogende instelling (ANBI) doet, waar boven genoemde giften onder vallen, zijn fiscaal aftrekbaar. Voor gewone giften gelden een drempelbedrag en een maximum. Het drempelbedrag is 1% van uw drempelinkomen (zie hierna wat het drempelinkomen is), met een minimum van € 60. Wat u meer hebt betaald dan dit drempelbedrag, mag u aftrekken. Maar u mag niet meer aftrekken dan het maximum. Dat is 10% van uw drempelinkomen.

  De Jacobikerk behoort tot de protestantse gemeente Utrecht en heeft geen rechtspersoonlijkheid. De protestantse gemeente Utrecht heeft rechtspersoonlijkheid. Wettelijke verplichte informatie inzake ANBI wordt door de protestantse gemeente Utrecht verstrekt op haar website: www.pgu.nu . Meer informatie kunt u lezen op de website van de belastingdienst: www.belastingdienst.nl >> Privé >> Relatie, Familie en Gezondheid >> Schenken >> Giften

  Drempelinkomen Het drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek.
 • Contact:
 • Vrienden van de Jacobikerk

  Draag uw steentje bij aan de Jacobikerk! Vrienden van de Jacobikerk steunen de activiteiten in en van de Jacobikerk. En niet alleen dat, met hun bijdragen blijft het ook mogelijk de prachtige middeleeuwse kerk en het daarin aanwezige mooie Garrels-Meere-orgel in stand te houden. Op dit moment wordt gewerkt aan een nieuwe gebruiksvriendelijke manier van bijdragen. Tot die tijd is het alleen mogelijk eenmalig bij te dragen, waartoe wij u/jou natuurlijk van harte oproepen.

  Gift Wilt u eenmalig een gift geven aan de Jacobikerk? Dat kan! U ondersteunt daarmee de activiteiten binnen de Jacobikerk, de instandhouding van het gebouw en het onderhoud van de orgels. U kunt de gift overmaken op
 • IBAN: NL29 RABO 0130 6978 18 t.n.v. PGU-Wijkgemeente Jacobikerk o.v.v. Vrienden van de Jacobikerk.


 • Heeft u vragen? Mail dan naar .

  Wijkjaarrekening Jacobikerk

  In dit wijkjaarverslag zijn de financiën van de wijkgemeente Jacobikerk van de Protestantse Gemeente Utrecht over het boekjaar 2021 verantwoord.

  Jaarrekening Hervormde Wijkvereniging

  In deze jaarrekening zijn de financiën van de Hervormde Wijkvereniging "Jacobikerk" over het boekjaar 2022 verantwoord.

  Statutair heeft de Wijkvereniging tot doel:
  - het bevorderen en ondersteunen van het pastoraat in de Wijkgemeente Jacobikerk;
  - het stimuleren en bijdragen in de kosten van het pastoraat en diaconaat vanuit de Jacobikerk;
  - het ondersteunen van organisaties die zich bezighouden met evangelisatie en zending.

  Meer informatie is te lezen in het beleidsplan.

  Declaratie

  Heb je uitgaven verricht ten behoeve van de kerk en wil je deze declareren? Maak dan gebruik van dit declaratieformulier.