Have faith!
25 augustus 2023
Wie brengt mij Thuis?
7 september 2023
Laat alles zien

Geloven = vertrouwen

Gedachten bij de week door ds. Willem Jan de Hek

Waarom geloof jij eigenlijk? Wát geloof je dan? En hoe breng je dat geloof in de praktijk? Het zijn drie korte vragen – herkenbare vragen, volgens mij – maar ook vragen die misschien helemaal nog niet zo gemakkelijk te beantwoorden zijn. Tijdens een eerder seizoen belijdeniscatechisatie, pakten we er drie vierkante gekleurde briefjes bij: één rood, één geel en één groen. De uitdaging was om op het rode briefje te omschrijven waaróm je gelooft, op het gele briefje wát je gelooft en op het groene briefje hóe dat geloof dan vorm krijgt in je dagelijkse leven. Het was een boeiende oefening.

De eerste vraag bleek voor de meesten het makkelijkst te beantwoorden. Ik geloof omdat ik me gedragen weet, op momenten dat het moeilijk is. Ik geloof omdat ik me opgenomen weet in het grotere geheel van de kerk en de traditie. Ik geloof omdat God me geroepen heeft. En over de laatste vraag viel voor de meesten ook genoeg te zeggen. Ik geef mijn geloof vorm door elke dag tijd vrij te maken voor gebed en bijbellezen. Door de richting van mijn leven te laten wijzen door Gods goede geboden. Of door een deel van mijn leven heel bewust in dienst van God en mijn naasten te stellen. Opvallend genoeg bleek juist de wát-vraag nog helemaal niet zo gemakkelijk. Is het dan de bedoeling dat ik de hele geloofsleer samenvat op één klein vierkant stukje papier?

Binnenkort gaat een nieuw seizoen belijdeniscatechisatie van start. De oefening met de gekleurde papiertjes gaan we zeker doen. Overigens zonder te veronderstellen dat iedereen meteen een pasklaar antwoord op deze vragen paraat heeft. De bedoeling van zo’n seizoen belijdeniscatechese is namelijk juist dat je samen in gesprek raakt, op zoek naar antwoorden op de vragen van het geloof. Om er misschien wel achter te komen dat geloven vooral over vertrouwen gaat. Ik las een mooi citaat, van Rowan Williams, in een boek over de geloofsleer. “De basis onder alles wat ik in dit boek schrijf, is het idee dat het christelijk geloof uiteindelijk gaat over wie en wat je kunt vertrouwen. Eerder dan je vast te leggen op een compleet systeem vraagt het christendom je om de God waarover je spreekt te vertrouwen. Wie eenmaal de vertrouwenssprong heeft gemaakt, zal merken dat de doctrine daar als het ware vanzelf uit voortvloeit. Een belangrijk deel van de christelijke leer is juist zo overtuigend omdat het is voortgekomen uit het doordenken van wat het betekent om te geloven in een volledig betrouwbare God.”

Geloven = vertrouwen. Met dat uitgangspunt in ons achterhoofd gaan we komend seizoen als groep belijdeniscatechisanten onderweg. We lezen onder andere het boek van Rowan Williams en zowel de waarom- als de wat- als de hoe-vraag komen tijdens het seizoen uitgebreid aan bod. De avonden zijn soms op dinsdag- en soms op donderdagavond. En begin december gaan we met elkaar 2 dagen naar klooster Nieuw Sion. Ben jij (of weet jij) iemand die aan wil haken? Hartelijk welkom om mee te doen! Op dinsdag 19 september om 20:00 is de eerste avond, die de vorm van een introductie heeft. Aanmelden kan via een email naar .