Geloof en hoop op God gericht
20 april 2023
De gevaarlijke waarheid van de opstanding
4 mei 2023
Geloof en hoop op God gericht
20 april 2023
De gevaarlijke waarheid van de opstanding
4 mei 2023
Laat alles zien

Leven in een nieuwe tijd

Gedachten bij de week door ds. Trinette Verhoeven (classispredikant)

Stel uzelf niet langer in dienst van de zonde als een werktuig voor het onrecht, maar stel uzelf in dienst van God. Denk aan uzelf als levenden die uit de dood zijn opgewekt. — Romeinen 6:13

Paulus is niet de gemakkelijkste theoloog. Maar hij heeft een aantal dingen scherp gezien. Hij is de theoloog die de genade voor de wereld leert. Die genade van God gaat ons voor. We ontkomen door haar aan de wurggreep van de zonde. Maar hoe gaat dat? Is het een proces, een moment? Hoe zien we onszelf?

Ik heb ooit een mooie zin opgeschreven: “We klagen niet omdat een rups niet vliegen kan, of een eikel nog geen schaduw heeft. Waarom zouden we dan wanhopen aan de volgroeiing van onze eigen geest?” En de schrijver bedoelde: we zijn er nog niet, we mogen groeien. Laten we niet wanhopen, dat we nog rupsen zijn. Er komt een tijd dat we vleugels krijgen. Maar is het leven dan een leerweg? Hoe staat dat met onze ervaring? Ervaren we niet vaak een terugval? Laat de geschiedenis niet zien dat er steeds weer oorlogen komen, leert mijn dagelijks leven niet dat het leven een kwestie van vallen en opstaan is?

Paulus ontkomt aan wanhoop door zijn geloof dat wij deelgenoot zijn aan een nieuwe schepping. In onze tijd is God zelf schepping, herschepping. Het evangelie van Jezus Christus heeft Paulus gehoord als een sterke stem die uit de dood roept tot het leven. Met God is er een nieuwe weg. Ja, er is een weg die steeds opnieuw doodloopt, met God is er ook een andere weg. De kramp, waarin we hopen en streven of van de weeromstuit in het tegendeel vervallen, de wanhoop om alles wat fout gaat in deze wereld, is een graf, een dodenrijk.

Maar het is Pasen geweest. En het wordt weer Pasen. Iedere zondag herinnert ons daaraan. Wij leven in een nieuwe tijd. Gods nieuwe schepping is aangebroken. Het is misschien onvoorstelbaar. Maar in deze wereld is Gods wereld doorgebroken, al twijfelen wij nog zo vaak. Het is ons gegeven om in die schepping, een hele nieuwe schepping te geloven en eruit te leven.

Geverifieerd door ExactMetrics