Changing times
29 december 2022
ViaTrajectum
12 januari 2023
Changing times
29 december 2022
ViaTrajectum
12 januari 2023
Laat alles zien

Gods geboden als belijdenis

gedachten bij de week door ds. Wim Vermeulen

Aan het einde van de eerste kerkdienst in het nieuwe jaar, klonken de tien geboden in de vorm van een geloofsbelijdenis. Ik gebruikte daarvoor een tekst uit het dienstboek van de Protestantse Kerk. Als je deze tekst nog eens gebruiken wilt in je persoonlijke stille tijd, of in je gezin, dan waren dit de woorden:

Met Uw woorden in ons hart
en onze handen gereed gemaakt Β tot Uw werk
spreken wij uit, o HEER,
tegenover U en onze naaste:

dat wij U zullen dienen en niemand anders –
dat wij Uw beeld en gelijkenis herkennen zullen
in de gestalte van Jezus Christus,
dienstknecht van de minsten der mensen –
dat wij Uw Naam zullen heiligen –
dat wij Uw toekomende dag zullen vieren –
dat wij onze ouders zullen eerbiedigen –
dat wij het leven hoog houden –
dat wij elkaar trouw zullen zijn –
dat wij ons niets van elkaar zullen toe-eigenen –
dat wij elkaar met waarheid zullen ontmoeten –
dat wij elkaar het goede van het leven gunnen –

Zo hebben Uw Woorden gehoord,
zo willen wij ze doen,
HEER, onze God,
gezegend zijt Gij.

Amen.

Geverifieerd door ExactMetrics