Sweet memories en het Paasfeest
15 april 2022
Zeven lijdensweken, twee Paasdagen, en dan…?
28 april 2022

gedachten bij de week door David Jan Jansen (voorzitter kerkenraad)

Als drie ambtsdragers dienst hebben, hoe groot is dan de kans dat zij allen lid zijn van het moderamen? Ik zal u de details besparen, maar die kans is niet zo heel groot. Omdat het dus niet zo gebruikelijk is, viel het mij waarschijnlijk dan ook op tijdens de ochtenddienst op Eerste Paasdag. Naast de voorganger (ook lid van het moderamen trouwens) zaten zij daar: scriba, voorzitter kerkrentmeesters en diaken van dienst.

Voordat u zich zorgen gaat maken over mijn prioriteiten, er was meer dat mij opviel. Na twee jaar corona konden we elkaar op de Paasmorgen weer in groten getale ontmoeten. Er was volop muziek en de kinderdiensten zaten vol. Sommigen van ons hadden voorafgaand aan de dienst samen ontbeten; nog daarvoor hadden we de gelegenheid om als christenen in Utrecht elkaar bij de Paasjubel te begroeten. Na de dienst werd uitgebreid nagepraat tijdens de koffie en limonade. Kansen genoeg weer; en veel om dankbaar voor te zijn.

Nu zouden we kunnen zeggen, laten we al dit soort kansen als gemeente weer volop pakken. Dat vind ik wel weer wat activistisch klinken. In deze tijd waarin zo veel op ons afkomt, past wellicht ook enige bedachtzaamheid. Twee jaar corona laat zijn sporen na en we zijn er misschien nog niet helemaal vanaf. Verder hoeven we de krant maar open te slaan en het lijden van de wereld schreeuwt ons tegemoet.

Wat kunnen we dan doen? Waar te beginnen? Wanneer doet u, wanneer doe jij, wanneer doe ik genoeg?

Een antwoord op die vragen heb ik ook niet meteen paraat. Maar, in het licht van Pasen besef ik eens te meer, dat we alles in afhankelijkheid mogen doen. Dat geeft rust. Afhankelijkheid is denk ik ook een belangrijke grondtoon geweest bij het opstellen van ons nieuwe beleidsplan—waarover binnenkort meer. En ik hoop ook dat een zeker besef van afhankelijkheid de grondtoon zal blijven van gesprekken die we momenteel voeren rondom seksualiteit en identiteit. Begrijp mij niet verkeerd, het is goed om kansen te zien. En het is meer dan goed om samen de schouders eronder te willen zetten. Maar laten we bovenal zien op Hem, op wie wij mogen bouwen.

In Christus verbonden

David-Jan Jansen

Voorzitter wijkgemeente Jacobikerk