Moderne profeten
25 november 2021
Nog een keer: moderne profeten
10 december 2021

Gedachten bij de week door ds. Willem Jan de Hek

 “Naar welke scheidslijn in de samenleving je ook kijkt, Maria staat steeds aan de verkeerde kant van de streep. Mannen telden meer mee dan vrouwen, ouderen meer dan jongeren, mensen in of rond Jeruzalem meer dan anderen in de heidense periferie. Maria is een jong meisje uit Nazareth, Nergenshuizen in het Noorden. En ze is ook nog eens arm. In Lukas 1 staat Maria tegenover Zacharias, die wél man is en ouder. Bovendien bevindt hij zich in Jeruzalem, als priester, op de bijzonderste dag van zijn leven, als hij het reukoffer mag brengen in de tempel. Als er íemand Gods Woord moest kunnen geloven, dan Zacharias. Maar hij krijgt het niet voor elkaar. Daartegenover staat Maria als toonbeeld van geloof. Wat Zacharias allemaal méé had, heeft zij tegen. Toch gelooft ze, ondanks haar gebrek aan kwalificaties. Daarmee is ze een bemoedigend voorbeeld. Je hoeft niet aan bepaalde eisen te voldoen om te kunnen geloven. Integendeel: geloof is afzien van je eigen kwalificaties en mogelijkheden en hopen op Gods Woord alleen.”

Bovenstaand fragment is afkomstig uit een artikel dat geschreven werd door de christelijke gereformeerde hoogleraar theologie Arnold Huijgen (De Wekker, 29 oktober 2021). Hij is de auteur van het boek Maria: icoon van genade. Een boek dat eerder dit jaar verscheen bij KokBoekencentrum en dat juist deze week werd uitgeroepen tot het beste theologische boek van het jaar. Afgelopen vrijdag was hij samen met Theoloog des Vaderlands Almatine Maria Leene te gast in de Jacobikerk, bij de opening van de tentoonstelling “Maria’s van Utrecht” in onze kerk. Het is een prachtige tentoonstelling geworden. Drie fotografen uit onze eigen gemeente hebben in totaal 12 personen met de naam Maria geportretteerd. Daarbij werd hen onder meer ook gevraagd om op hun eigen naam te reflecteren. “Ik ben dankbaar dat ik Maria heet. Ik vind haar geweldig,” zegt Maria Teresa Catani (21). “Mensen zien haar soms als een onderdanige vrouw omdat ze haar leven opgaf voor God. Maar juíst dat ze ertoe bereid was om zo ver te gaan, maakt haar zo inspirerend vind ik”

Afgelopen donderdag bezocht ik samen met de deelnemers van de pastorale koffieochtend een “sneak preview” van deze Maria-tentoonstelling. Voorafgaand daaraan bespraken we met elkaar het artikel van Arnold Huijgen. Het werd een mooi gesprek, waarin we erachter kwamen dat aandacht voor Maria ons echt kan helpen om bij de kern van het christelijk geloof te komen. Om precies te zijn: Maria wijst ons de weg naar de onuitsprekelijke genade van God. En juist daarom kun je haar absoluut een “icoon van genade” noemen. Tijdens het middaggebed na afloop van de koffieochtend klonken de woorden van Maria’s lofzang. “Grote dingen heeft de Machtige voor mij gedaan. Heilig is zijn naam. Barmhartig is hij, van geslacht op geslacht.”

De tentoonstelling “Maria’s van Utrecht” is tot eind maart 2022 iedere zaterdag en zondag van 12:00-16:00 uur te zien in het noorderkoor van de Jacobikerk.