Over Psalm 84, mondkapjes en heidens offervlees
28 mei 2021
Ja zeggen en nee zeggen (12-06)
10 juni 2021
Laat alles zien

Wederopbouw (05-06)

gedachten bij de week door ds. Willem Jan de Hek

Een altaar op het puin. Je leest erover in Ezra 3. Het volk komt terug uit de ballingschap. Hun hele leefomgeving en samenleving ligt in puin. Zelfs van de tempel is niets meer over. Het eerste wat ze doen? Een altaar bouwen. Midden op de brokstukken. Houtje-touwtje. Een soort pioniersplek avant la lettre.

Je kunt er allerlei beelden bij bedenken. Bijvoorbeeld van de groep priesters met witte bouwhelmen op. Ze vierden de eerste mis in de Notre-Dame van Parijs, nadat die kerk in 2019 grotendeels was afgebrand. Of de beelden van een Irakese soldaat die in 2017 een kruis op de ruïnes van de door ISIS verwoeste kerk op Mount Sinjar plaatste. “Dit is hoe wederopstanding er in de praktijk uitziet,” schreef iemand bij de foto’s die viral gingen op de sociale media. En ook onze eigen lokale kerkgeschiedenis kent verhalen over altaren op het puin. In de 7e eeuw nam de Engelse missionaris Willibrord zijn intrek in een verlaten romeins castellum langs de Oude Rijn. Hij liet de muren herstellen en daarbinnen bouwde hij twee kerken – op de plek waar vandaag de Domkerk staat. En toen de Geertekerk in 1954 door de Hervomde Gemeente Utrecht aan de Remonstranten werd verkocht, was het een ruïne zonder dak. Er bestaat een prachtige zwartwit foto waarin de kerk het decor is van een openluchtdienst. In het koor van de kerk is een boom gegroeid, en de dominee staat letterlijk op een stapel stenen.

De komende tijd lezen we in de kerkdiensten uit de Bijbelboeken Ezra en Nehemia, onder het thema “Wederopbouw”. We zullen zien hoe het volk niet alleen de tempel opbouwt, maar ook de rest van de stad, inclusief de verdedigingsmuren. Door met elkaar in gesprek te gaan over deze verhalen (niet alleen op zondag, maar ook bijvoorbeeld tijdens een bezinningsavond van de kerkenraad, tijdens de pastorale kofieochtenden en op de bijbelkringen) hopen we lessen te trekken voor ons persoonlijke leven én voor ons gemeentelijk leven. De boeken Ezra en Nehemia geven genoeg stof tot nadenken, en roepen vragen op als: Wat is eigenlijk onze identiteit? Wat is het verhaal dat ons leven draagt? Op welke manier kunnen wij de Schriften hooghouden en op welke manier kunnen we ons blijven toeleggen op de aanbidding en dienst van God?

In íeder geval trekken we deze les: het is nooit tevergeefs om een altaar te bouwen. Dat kan en mag zelfs op het puin. “De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt.” (LvdK 247)

ds. Willem Jan de Hek