Volkskerstzang 2017 op zondag 24 december

Festival of Lessons & Carols op vrijdag 22 december
11 december 2017
Jacobidebat: ‘Waar moet het heen met het Antropoceen?’ op 9 januari
27 december 2017
Laat alles zien

Volkskerstzang 2017 op zondag 24 december

Hierbij nodigen we u en jou van harte uit voor de jaarlijkse Volkskerstzangdienst in de Jacobikerk. Deze vindt plaats op 24 december om 15.00 uur. De meditatie wordt verzorgd door ds. Wim Vermeulen. Medewerking wordt verder verleend door het Jacobikoor Cantiago, Muziekvereniging de Bazuin, organist Gerrit Christiaan de Gier en de Zusters Augustinessen. Er is een speciaal kindergedeelte. Deze dienst is een mooie gelegenheid om familie, vrienden, bekenden en collega’s uit te nodigen.

Allen van harte welkom !