Oud & Nieuw: op de drempel van het kerkelijk jaar

De stad als schuilplaats
10 november 2022
Advent: er is iets nieuws begonnen
24 november 2022
Laat alles zien

Oud & Nieuw: op de drempel van het kerkelijk jaar

Gedachten bij de week door ds. Wim Vermeulen

Eén van mijn docenten tijdens de theologiestudie, dr. Antoon Vos, begon een nieuwe collegereeks altijd met het noteren van ‘tien redenen voor dankbaarheid’. Met een krijtje schreef hij ze op het bord. Of ik ze alle tien nog weet? Israël, Jezus, De Bijbel, de kerk, de geloofsbelijdenis en het Liedboek zaten er in ieder geval bij. Ook de kerkorde, kan ik me herinneren. Dat vonden wij vreemd, maar kennelijk kan een kerkorde ook heel geestelijk zijn en een grote reden tot dankbaarheid (begrijp ik inmiddels ook iets beter). In ieder geval zat ook het kerkelijk jaar erbij. Dat wonderlijke, net niet helemaal op de gewone kalender passende ritme dat ons geloofsleven stuurt en op koers houdt. Hoe langer ik dominee ben, hoe meer ik van het kerkelijk jaar ben gaan houden. Ieder seizoen met z’n eigen accent en sfeer, bij elkaar een magistrale poging om iets van de lengte, de hoogte, de breedte en de diepte van de liefde van Christus te vatten.

Komende zondag is het op de kerkelijke kalender ‘oudjaarsdag’. Eeuwigheidszondag, zoals deze zondag heet, staat in andere tradities bekend als ‘Christkönigsfest’ of ‘Christ the King’. Dat laatste geeft richting aan het gedenken van wie gestorven zijn, dat we deze zondag doen. Dat doen we niet in het luchtledige maar in het licht van de Opgestane HEER, Jezus Christus, in wie God beslissend heeft ingegrepen.

Een week later wandelen we de adventstijd binnen. Ik vind het mooi dat we op de eerste adventszondag Avondmaal vieren. Nu we dat iets vaker doen, is het ook gemakkelijker om de avondmaalsdienst door het kerkelijk jaar te laten kleuren. Avondmaal op Witte Donderdag of Goede Vrijdag laat andere aspecten oplichten dan avondmaal in de Adventstijd. In de Lijdenstijd ligt het voor de hand alle nadruk te leggen op Jezus’ dood aan het kruis. In Advent licht het mysterie van Gods komen in deze wereld veel meer op.

Als voorbereiding op het Avondmaal en op de rest van de Advents- en Kersttijd, zou je bijvoorbeeld eens aan het volgende kunnen denken:

– Lees of zing de komende week voordat je naar bed gaat Gezang 126 (Liedboek) en mediteer een poosje over een zin die je raakt.

– Schrijf je in voor de PKN adventskalender, dagelijks in je mailbox vanaf 27 november:.

– Doe mee aan ViaMagnificat: twee avonden van ViaJacobi waarin je wordt meegenomen in het lied van Maria, zoals dat door Bach op muziek is gezet.

– Lees het boekje ‘O’ van Esther Maria Magnis. Daarin laat deze fascinerende schrijfster haar licht schijnen over de zeven zogenaamde ‘O-antifonen’ (bij ons bekend onder het lied ‘O kom, o kom Immanuël). Eigenlijk bedoeld voor de zeven dagen voor kerst, maar je kunt natuurlijk ook gerust eerder beginnen met lezen.

Alvast een goede adventstijd toegewenst!