Kerst in lockdown (2)
24 december 2021
Op de drempel van een nieuw jaar
6 januari 2022

Gedachten bij de week door ds. Wim Vermeulen

Kortgeleden kocht ik een boekje met gebeden van Walter Brueggemann. Brueggemann is één van de belangrijkste Amerikaanse theologen van de twintigste eeuw, al neem ik het je niet kwalijk wanneer je zijn naam voor het eerst hoort. Het voorwoord begint met een prachtige zin: ‘Het eerste dat een student in de colleges van Walter Brueggemann opvalt, zijn de gebeden. Ieder college, iedere dag begint met een gebed, zorgvuldig gecomponeerd voor het moment, en uitgesproken met indrukwekkende nederigheid’. Prachtig, dacht ik, als je studenten je zo herinneren. Het deed me denken aan colleges die ik zelf volgde bij dr. Antoon Vos, hier in Utrecht. Die componeerde zelf geen gebeden, maar droeg wel altijd een lied uit het liedboek voor. En dat op zo’n manier, dat ik het hem nog hoor doen. Op de drempel van 2022 geef ik graag één van die gebeden van Brueggemann door, op dezelfde manier afgedrukt als Brueggemann het ook doet. Er zit veel in, in dit gebed. Ook al dateert het van 1997, het had ook zomaar voor Oud & Nieuw 2021 geschreven kunnen worden. Ik wens je alvast een goede jaarwisseling toe. En wie weet kun je dit gebed bidden, zo rond de klok van twaalf.

 

Here onze God,

Er is een tijd om geboren te worden en een tijd om te sterven.

En dit is een tijd om geboren te worden.

Daarom wenden wij ons tot U, God van ons leven

God van al onze jaren,

God van ons begin.

Onze tijden zijn in Uw hand.

Hoor ons als wij bidden:

voor hen die teveel leven in beklemming,

doe hen geboren worden in de vrijheid van het evangelie.

voor hen die teveel leven voor het genieten,

doe hen geboren worden als discipel in uw dienst.

voor hen die teveel leven in cynisme,

doe hen geboren worden in de onschuld van het Christuskind.

voor hen die teveel leven in lafhartigheid,

doe hen geboren worden in de moed om rechtop te staan tegenover de machten.

voor hen die teveel leven in schuld,

doe hen geboren worden in de vergeving, bewerkt door Uw genade.

voor hen die teveel leven in wanhoop,

doe hen geboren worden in de beloften die Gij doet aan Uw volk.

voor hen die teveel leven in controledwang,

doe hen geboren worden in de kwetsbaarheid van het kruis.

voor hen die teveel leven als slachtoffer

doe hen geboren worden in de kracht van Pasen.

voor hen die teveel leven in vermoeidheid,

doe hen geboren worden in de kracht van Pinksteren.

Wij bidden U eerbiedig dat Gij voor, onder en door ons wilt doen

wat nodig is om ons te vernieuwen.

Geef ons de kracht om te ontvangen,

om aan te trekken het nieuwe dat Gij geeft,

om te bewegen vanuit het vertrouwde naar het echte leven.

Wij bidden dit niet alleen voor onszelf, maar ook

voor de kerk aan de randen van het leven

voor onze stad, die wacht op vernieuwing

voor Uw hele schepping, die daar reikhalzend uitziet naar Uw toekomst.

Er is een tijd om geboren te worden, en die tijd is nu.

Wij voelen de geboortepijn van Uw nieuwe schepping.

Kom tot ons, in de Naam van Jezus.

Amen.