Gedachten bij deze week – ds. Willem Jan de Hek (17-4)

Online dienst 19 april
19 april 2020
Christus in de Schriften – Leerhuis Bijbeluitleg
23 april 2020
Laat alles zien

Gedachten bij deze week – ds. Willem Jan de Hek (17-4)

Gedachten bij deze week

“De Heer is waarlijk opgestaan!” Met die woorden begroetten we elkaar afgelopen zondag. Het voelde natuurlijk wel anders dan anders. Pasen 2020 zou wel eens onvergetelijk kunnen worden, doordat we het in een lockdown-situatie vierden. Het was goed om tijdens de dienst ook even uit te zoomen. De wereld reikt verder dan onze eigen huiskamer. Het is niet de eerste keer dat er crisis is op aarde. De loop van de geschiedenis laat zich onmogelijk voorspellen. Maar één ding staat al tweeduizend jaar vast: dat we sinds die Eerste Dag in Jeruzalem alle reden hebben om Pásen te vieren. In welke omstandigheden ook. We doen het iedere zondag, maar één keer per jaar besteden we er extra aandacht aan. Pasen is een hoogtijdag in het kerkelijk jaar. En zo heeft deze dag iets tijdloos. Helpt Pasen je om los te komen van de dagelijkse sores. Om de diepte van het Evangelie opnieuw te peilen. En de hoop van het Evangelie opnieuw te ontdekken: dat de vreugde het wint van de vrees!

Heel veel Bijbelverhalen gaan trouwens over een lockdown-situatie. En steeds opnieuw lees je hoe God de isolatie doorbreekt. Neem de leerlingen die achter gesloten deuren samenkomen. Ineens staat Jezus zélf in hun midden en zegt: “Vrede voor jullie!” (Joh 20) Of neem Noach, die met zijn gezin in een afgesloten ark moet wachten tot het water weer gaat zakken. Uiteindelijk gaat het venster op de wereld weer open, en komt de duif die hij uitgelaten heeft niet meer terug. Noach mag buiten de ark een nieuw leven gaan opbouwen. (Gen 8) En helemaal aan het einde van de Bijbel treffen we de apostel Johannes, verbannen naar het eiland Patmos. In een visioen ziet hij het hemelse Jeruzalem neerdalen op de aarde. “Gods woonplaats is onder de mensen. Hij zal bij hen wonen.” (Op 21)

De komende zondagen hopen collega ds. Wim Vermeulen en ikzelf een aantal van deze geschiedenissen in de diensten te overdenken. We willen een prekenserie houden over het thema “Lockdown”. Nog niet alle diensten zijn inhoudelijk ingevuld. Heb je suggesties voor Bijbelgedeeltes die in deze serie zouden passen? Voel je vrij die dan met ons te delen!

Met het aanbreken van de Paastijd zijn we gevoelsmatig ook in een nieuwe fase van de COVID19-crisis beland. Er is vooral veel onzeker. Hoe lang gaat dit nog duren? Wat gaat de regering aankomende dinsdag meedelen? Wanneer mogen de kinderen weer naar school? Hoe lang duurt het nog voor ik mijn ouders weer kan bezoeken? Wat betekent dit voor de economie? En voor mijn eigen baan? Het komt meer en meer op volharden aan. Ik hoop en bid dat je in dit alles steun hebt aan de boodschap van Pasen, en aan de band met elkaar die God ons geeft. Het is mooi om te merken hoe gemeenteleden op allerlei manieren elkaar in het oog proberen te houden. En hoe we elkaar blijvend mogen bemoedigen met deze woorden: “Wees niet bang! En verheug je! Want de Heer is waarlijk opgestaan!” Een gezegende Paastijd toegewenst.

Wek ons voorgoed! Zet met uw gloed
ons recht op onze voeten.
Vol van leven zullen wij
’t morgenlicht begroeten. (NLB 610)

Namens de predikanten,
ds. Willem Jan de Hek