Jacobidebat op woensdag 2 oktober: Nationale Identiteit

Choral Evensong & Pub op 26 september in Jacobi
22 september 2019
Via Bijbel op 10/10, 31/10 en 21/11
25 oktober 2019
Laat alles zien

Jacobidebat op woensdag 2 oktober: Nationale Identiteit

We praten makkelijk over seks, hebben lak aan gezag en zijn ongastvrij. Tweeduizend migranten zijn het eens over wie wij Nederlanders zijn. Toch stellen verschillende Haagse politici dat de Nederlandse identiteit onder vuur ligt. Wie zijn wij eigenlijk? Wat is onze nationale identiteit? En wie mag daar iets van vinden?

Op woensdagavond 2 oktober gaan socioloog en senator Paul Schnabel en historicus en rechts-conservatief denker Bart Jan Spruyt met elkaar in debat over onze nationale identiteit, oftewel de verhalen die we over onszelf als natie vertellen. Tijdens deze avond gaan de sprekers en het publiek in gesprek over de vragen: Hoe komt een nationale identiteit tot stand? In hoeverre vormt de geschiedenis van een land de identiteit van haar burgers? Wat bedoelen we precies met ‘joods-christelijke’ waarden?

Je bent van harte welkom op woensdag 2 oktober 2019 in de Jacobikerk in Utrecht. De avond begint om 20.00 uur; vanaf 19:30 uur gaat de kerk open en is er koffie en thee. Na afloop ben je welkom om na te praten bij de borrel. De toegang is gratis; een bijdrage voor de onkosten (richtbedrag 5 euro) wordt gewaardeerd. Je kunt ook doneren via www.pgu.nu/jacobidebat. Ben je niet in de gelegenheid om iets te geven? Laat je hierdoor niet weerhouden en wees onze gast!

Stuur een mail naar  als je vragen hebt over dit debat of wanneer je je wilt aanmelden voor de nieuwsbrief van het Jacobidebat.

Dit Jacobidebat is de start van een themakwartaal georganiseerd door ViaJacobi, het nieuwe Utrechtse platform dat Utrechters in gesprek wil brengen over actuele thema’s. Van oktober tot en met januari verdiepen we ons tijdens ViaLezen, ViaBijbel, ViaTraditie en ViaRetraite in het thema ‘Identiteit’.  Binnenkort verschijnt op de www.viajacobi.nl meer informatie over deze activiteiten.