Vrijdag 24 november boekpresentatie ‘De Geest onderscheiden’ van ds. A.J. Zoutendijk en ds. W.M. Dekker

Op zaterdag 18 november muziekavond voor en door gemeenteleden
8 november 2017
Adventsmarkt op zaterdag 2 december in de Pandhof
17 november 2017
Laat alles zien

Vrijdag 24 november boekpresentatie ‘De Geest onderscheiden’ van ds. A.J. Zoutendijk en ds. W.M. Dekker

(tekst van: http://www.theoblogie.nl/?p=8094)

In november verschijnt het boek De Geest onderscheiden van Andries Zoutendijk en Willem Maarten Dekker. Ter gelegenheid hiervan organiseren de auteurs en Uitgeverij Boekencentrum vrijdag 24 november 2017 een boekpresentatie waarbij reacties op het boek worden gegeven.

De ervaring en betekenis van de heilige Geest staan volop in de belangstelling, maar het persoon-zijn van de Geest blijft meestal onderbelicht. De auteurs gaan na hoe de Bijbel en de theologische traditie over de persoon van de heilige Geest spreken. Zij stellen dat de heilige Geest helder onderscheiden moet worden, niet alleen van de geest van de mens en de wereld, maar ook van God de Vader en God de Zoon. Alleen zo kan de Geest doen wat Hij moet doen: de mens openbreken en bruikbaar maken voor God.

De Geest onderscheiden is een bijbels-theologische, theologiehistorische en dogmatische studie over de heilige Geest als persoon. Het gaat hierbij niet om metafysische speculaties, maar om nuchtere denkexercities met een praktische spits.

U bent hier van harte voor uitgenodigd in de Jacobikerk, St. Jacobsstraat 171, Utrecht. De presentatie begint om 16.00 uur, inloop vanaf 15.30 uur.

Programma

Aanvang programma om 16.00 uur. Welkom door Nico de Waal, uitgever
Aanbieding van twee ‘eerste exemplaren’
Korte toelichting op het ontstaan en de inhoud van het boek
Referaat door Prof. dr. C. Van der Kooi, hoogleraar westerse systematische theologie aan de VU
Muzikaal intermezzo in de kerk
Referaat Dr. A. Gooijer, predikant te Berkel en Rodenrijs
Reactie en discussie
Borrel
Afsluiting rond 17.30 uur

Na afloop is er een drankje en kan het boek worden ingezien en gekocht bij de boekentafel die wordt verzorgd door Boekhandel Sjofar. U kunt zich tot 21 november aanmelden bij Uitgeverij Boekencentrum via . Kent u iemand die mogelijk ook geïnteresseerd is? Wijs diegene gerust op deze presentatie. Aanmelden is niet verplicht, maar wel gewenst.
U bent van harte welkom!