parallax background

Op ontdekkingstocht? Wees welkom!

De Jacobikerk is een toegankelijke gemeenschap die open staat voor nieuwkomers en geïnteresseerden. Daarom bieden wij je alle ruimte om eens een keer bij ons langs te komen. Je bent welkom om de boodschap van de Bijbel te horen, het gemeenteleven te beleven, vragen te stellen of mensen te ontmoeten - ook in corona-tijd. Kijk en luister onze online diensten en bekijk hier de andere mogelijkheden.

Wat geloven wij?

Wij geloven dat God de wereld deed ontstaan en dat Hij bij de wereld en het leven van ieder mens betrokken is. Wij geloven dat God zoveel van ons mensen houdt, dat Hij zelf in de persoon Jezus naar de aarde is gekomen om het Koninkrijk van God te verkondigen en ons te redden door Zijn leven voor ons te geven. Door ons leven te delen en door de machten van het kwaad te overwinnen, haalde Hij alles weg wat ons in de weg staat om met God te kunnen leven. In Jezus zien wij wie God echt is. Voor wie dit gelooft, begint het léven! Als Gods liefde je leven kleur geeft, dan vind je de echte zin van je leven, je vindt houvast en geborgenheid. Dit leven houdt niet op bij de dood.

Samen op zoek naar antwoorden

Geloven wil niet zeggen dat je geen vragen meer hebt. Je verdiepen in God, luisteren naar Hem, maakt vragen los. Maar dat geeft je ook de kans Iemand te ontmoeten en je vragen bij Hem te brengen en met elkaar te delen. Dat geloven wij en dat is wat ons, als leden van de kerk, bindt.

Avondmaal

In de Jacobigemeente wordt 5 keer per jaar het Heilig Avondmaal gevierd, vier keer op een zondagochtend en daarnaast op de avond van Goede Vrijdag. Met de viering van het Heilig Avondmaal herdenkt de gemeente het lijden en sterven van Jezus Christus. In de nacht voordat Jezus stierf, had Hij nog eenmaal een maaltijd met zijn discipelen. Hij heeft het Heilig Avondmaal zelf ingesteld met de woorden “doe dit tot Mijn gedachtenis”. De maaltijd, het eten van het brood en drinken van de wijn, verbindt de gemeenteleden met God en met elkaar. Met het Heilig Avondmaal belijdt de gemeente dat Jezus Christus vrijwillig en uit liefde voor onze zonden is gestorven. Het avondmaal is voor iedereen toegankelijk die belijdend lid is van de wereldwijde kerk, dat wil zeggen iedereen die in Jezus gelooft en hem liefheeft.

 
parallax background
 

Activiteiten kennismaken met geloof

Avonddienst
Avonddienst: kleinschalig en laagdrempelig – hier kun je je bij uitstek ook thuisvoelen met beperkte kennis van het christelijk geloof. De avonddienst begint om 19.30 uur.
Reguliere Bijbelkring in de wijk
In de Jacobikerk hebben de Bijbelkringen een centrale plek, er zijn zo’n 30 kringen actief. Een bijbelkring bestaat uit een groep van ongeveer 8 tot 10 personen. Zij komen eens in de 2 à 3 weken op een doordeweekse avond bij elkaar om samen de Bijbel te bestuderen, te zingen en met en voor elkaar te bidden. Daarnaast is er ook ruimte voor gezelligheid. Veel kringen eten bijvoorbeeld vooraf met elkaar. De kringen zijn zo veel mogelijk ingedeeld per wijk. Wil je je aanmelden voor een kring? Mail dan naar de .
Discipelschapscursus
Discipel zijn van Jezus, wat betekent dat voor jouw dagelijks leven? We willen je van harte uitnodigen voor een cursus over dit onderwerp. De cursus bestaat uit 4 avonden en zal gehouden worden in de Jacobikerk.

De volgende onderwerpen zullen aan de orde komen in de cursus:
 • Hoe kan ik Jezus volgen: wat betekent het dat ik geroepen ben Hem na te volgen?
 • Hoe word ik persoonlijk gevoed en als gemeente?
 • Hoe kan ik getuige zijn in woorden en daden?
 • -
 • Wat betekent discipelschap voor de manier waarop ik omga met niet-christelijke naasten?
 • Wat betekent dat voor hoe ik omga met de plek die werk en rust krijgen?


 • Data: kijk in de agenda voor de volgende cursus of neem contact op (ook voor meer info) met Barbara Lamain (). De cursuslokatie is de Jacobikerk en start om 20.00 uur.
  Leerhuis - voor verdieping op achtergrond en thema's
  Wil je echt iets leren? Wil je je verdiepen in de Bijbel? Kom dan eens langs bij het leerhuis!

  De Bijbel is het boek van het Leven (je leert er God door kennen) en voor het leven (hoe pas je Bijbelwoorden toe in de wereld van nu?). Iedereen kan zelf de Bijbel lezen, maar nadere uitleg is belangrijk.

  Daarom bieden we een aantal avonden aan waarin we dieper op de achtergronden en de uitleg van een Bijbelgedeelte kunnen ingaan. Onder leiding van de wijkpredikant verdiepen we ons in een Bijbelgedeelte. Er wordt daarnaast met elkaar gezongen en er is volop gesprek mogelijk rond het behandelde gedeelte. Het is iedere avond weer enerverend om zoveel te kunnen leren (over soms bekende bijbelgedeeltes).

  Geïnteresseerd? Hartelijk welkom! Aanmelding is niet nodig; de deur staat open. Wanneer: NTB voor seizoen 2017/2018. Curuslokatie is de Jacobikerk, Pelgrimszaal, van 20.00 tot 22.00 uur. Bijzonderheden: Je hoeft je niet op te geven.

  Contactpersoon: Predikant: ds. Andries Zoutendijk
  Leesavonden met pit
  Tijdens de leesavonden worden pittige teksten gelezen uit de kerkgeschiedenis of de hedendaagse theologie. Zij zijn bedoeld voor gemeenteleden die hierin geïnteresseerd zijn, jong en oud.

  De leesavonden zijn bijzondere boeiende avonden die door ongeveer 10 tot 15 mensen bezocht worden. Je leert altijd iets, je ziet meer verbanden en leert ook gemeenteleden kennen. De leesavonden staan onder leiding van ds. Andries Zoutendijk.

  Thema en boek voor de leesavonden nog nader te bepalen voor seizoen 2017/2018. De te lezen gedeelten worden aangekondigd in de Nieuwsbrief. Van ieder hoofdstuk zal steeds een samenvatting gegeven worden, maar de bedoeling is dat iedereen het te bespreken gedeelte van tevoren leest.

  Interesse voor de leesavonden? Laat het weten. Wanneer: ntb seizoen 2017/2018 Cursuslokatie is de Jacobikerk, Duifhuiszaal en de avond start om20.00 uur. Contactpersoon"Predikant: ds. Andries Zoutendijk