Contact

Zie hieronder de contactdetails van diverse personen of onderdelen van de kerk als u een specifieke vraag heeft.
Predikant
Wilt u een van onze predikanten spreken, neem dan contact op met ds. W.P. Vermeulen of
ds. W.J. de Hek
Scriba
De scriba is de secretaris van de kerkenraad. Mededelingen over geboorte, huwelijk of overlijden kunt u aan de scriba richten, evenals alle correspondentie aan de kerkenraad ().
Diaconie
Kent of bent u iemand die een steuntje in de rug nodig heeft? Neem contact op met de diaconie of schiet de dienstdoend diaken aan na de kerkdienst. Stuur een e-mail naar de diaconie ().
Bezichtiging
Wilt u de kerk komen bezichtigen? Neem contact op met Open Jacobi () voor al uw vragen over openstelling, bezichtigingen, historie etc. Kortom, alles rond het gebouw behalve georganiseerde activiteiten en verhuurmogelijkheden.