#SilentReadingParty: 5 mei 16:00 -18:00 uur in de Jacobikerk
20 april 2018
2 juni: Zuid-Afrikaanse wijn/spijsavond in de Jacobikerk
5 mei 2018
Laat alles zien

Gemeenteavond 15 mei

Op dinsdagavond 15 mei is er een gemeenteavond waarin de profielcommissie de gemeente- en predikantsprofielen zal toelichten. Deze profielen zijn opgesteld ter voorbereiding op het
beroepingswerk voor de vacature van ds. Zoutendijk. De profielen zijn bijna gereed en worden in juni aan de kerkenraad ter vaststelling aangeboden. Tijdens deze avond is er ruimte voor gesprek over de profielen. Op basis van de uitkomsten van de gemeenteavond maakt de profielcommissie definitieve versies.

Ook zal tijdens deze avond de kerkenraad een toelichting geven op het voornemen de verbondenheid van ds. Wim Vermeulen aan onze gemeente te verlengen. U ben van harte welkom!
Wouter Jongebreur(namens de kerkenraad) en Roland Jansen (namens de profielcommissie)