Workshop VaarWel Uitvaartzang 4 september 2024 Domkerk

Het nieuws en de kerkdienst
6 juli 2024
Vijf boekentips voor de zomer
12 juli 2024
Het nieuws en de kerkdienst
6 juli 2024
Vijf boekentips voor de zomer
12 juli 2024
Laat alles zien

Workshop VaarWel Uitvaartzang 4 september 2024 Domkerk

Eens per jaar komen mensen uit alle wijken van de PGU voor Uitvaartzingen op een zomeravond voor een Workshop bij elkaar in de Dom.

Thema deze keer ‘Zangvolume en -initiatief’ onder leiding van PGU-Cantor Wick Gispen.
Op woensdag 4 september zijn we weer open voor leden van en nieuwe belangstellenden voor de ZangOproepgroep.

Het initiatief om elkaar in de stad bij uitvaarten zangsolidariteit te bieden groeit. Je wilt als verantwoordelijk gemeentelid natuurlijk voorkomen dat een MP3/CD tijdens zo’n belangrijk kerkelijk levensritueel de fysieke gemeentezang vervangen moet.
De toekomst vraagt om wijkoverstijgende verbanden en krachtenbundeling.
De App-Oproepgroep VaarWel voelt dat goed aan. Zo’n dertig leden uit verschillende Utrechtse kerken streven er samen naar de wijkrepertoires van gemeentezang vertegenwoordigd te krijgen.

Zo wordt het een breed inzetbaar fenomeen. Als ergens in de stad bij een uitvaart verwacht wordt dat er niet genoeg zangkracht of -kennis zal zijn, komt het gewenst aantal zangers naar aula of kerk om te ondersteunen bij het zingen. Zó zijn we sterk in de stad.

Iedereen is welkom, want hoe groter de groep wordt, des te lichter de taak waar te maken zal blijken. Men hoeft zich bij een oproep alleen op te geven als de liederen bekend zijn, en dagdeel en locatie je uitkomen. Je hoeft niet van blad te kunnen zingen. Het is een laagdrempelige activiteit waaraan je als gemeentelid kunt meedoen om solidariteit te betuigen.

Dáár wil je toch mee kennis maken, of zelfs bij horen? Eigenlijk hóórt dat er gewoon bij!
Neem je kans waar en kom kijken en een uurtje meezingen*….
De groep staat open voor nieuwe leden.

Woensdag 04/09/24 Workshop Uitvaartzang
Leiding:          Cantor Wick Gispen
Thema:           Zangvolume en -initiatief
Plaats:             Kerkruimte van de Domkerk.
Tijd:                19 uur Vesper

                        19.45-22.00 uur Workshop
Aanmelden:    w.
Bellen:            Noord-ingang Domstraat

* NB: Iedere dinsdagmiddag van 15.00-16.00 uur in het NoorderTransept van de Domkerk vrij toegankelijk om mee te zingen.

 

Geverifieerd door ExactMetrics