Bidden om mensen die belijdenis willen doen

New Wine zomerconferentie
26 augustus 2022
Theologie en (zelf)vertrouwen
9 september 2022
Laat alles zien

Bidden om mensen die belijdenis willen doen

Gedachten bij de week door ds. Wim Vermeulen

Binnenkort start er een nieuwe belijdenisgroep. Misschien heb je je al aangemeld, of ben je van plan het deze week te doen. Misschien heb je er nog niet over nagedacht, dan wordt dit stukje hopelijk een trigger voor je.

Een opmerkelijk stukje in het Algemeen Dagblad, met bijbehorende video.

Collega Jolanda Aantjes, pastoraal werker in de dorpjes Hall en Voorstonden, bidt dagelijks om nieuwe belijdeniscatechisanten en/of mensen die gedoopt willen worden. Ik werd geraakt door haar getuigenis tegenover het Algmeen Dagblad. In Hall is al tien jaar lang geen baby gedoopt en heeft geen mens belijdenis gedaan. Dat houdt Jolanda bezig. En sinds Pinksteren is ze begonnen om daar volhardend voor te gaan bidden.

Wat een contrast met onze gemeente, dacht ik. In de Jacobikerk worden ieder jaar (vele) kinderen gedoopt en doet ook jaarlijks een (behoorlijke) groep mensen belijdenis. Is dat omdat we er zo hartstochtelijk om bidden? De eerlijkheid gebiedt te zeggen: niet omdat ik er als dominee zo hartstochtelijk om bidt. Ik bid er zeker om, net zoals ik voor veel andere dingen die de Jacobikerk aangaan bidt, maar zó consequent en zó volhardend… nee. Ik weet wel dat er andere gemeenteleden zijn die hartstochtelijk en volhardend voor de gemeente bidden. Daar voel ik me zeker door gedragen. Er wordt ook vast in de Jacobikerk gebeden om mensen die willen opstaan en hun leven in het openbaar willen toewijden aan Jezus. Jij hebt de kans om een antwoord op dat gebed te zijn.