Nog een keer: moderne profeten
10 december 2021
Kerst in lockdown (2)
24 december 2021

gedachten bij de week door ds. Willem Jan de Hek

We leven in een complexe tijd. Voor je het weet verdrink je in de vragen, in de onzekerheid, in de theorieën en in de discussies. Deze week las ik een kerstpreek van Rowan Williams, de voormalig aartsbisschop van Canterbury. De woorden troffen me. De preek werd gehouden in 2002, maar de inhoud lijkt ook voor mensen van vandaag zeer relevant. Het gaat namelijk om mensen die vanuit een complexe situatie “tot het Christuskind komen. Dat is niet altijd eenvoudig. Het geval wil dat mensen met omwegen komen, met complexe achtergronden, zonde en een warboel en valse voorstellingen en een slechte start. De vraag is: Kun je heel die complexe achtergrond meenemen op weg naar de kribbe? Kun je stoppen met vasthouden aan het complexe als een toneel voor je eigen vaardigheden en erkennen waar de hemelse kaart je naartoe wijst?”

Williams schenkt in zijn preek aandacht aan de magiërs die volgens de evangelist Mattheus na een lange reis bij het Kind van Bethlehem aankomen. Het moeten volgens hem slimme, maar ook gecompliceerde mensen geweest zijn, die wijzen uit het oosten. Laatkomers. Die zelfs op weg naar Christus nog de typische ravage teweegbrengen die gecompliceerde mensen soms kunnen veroorzaken: door Herodes over het Christuskind te vertellen en daarmee allerlei ellende uit te lokken. Williams herkent er wel iets van zijn eigen tijd in. “Hier zijn we nog steeds, verstrikt in hetzelfde net, met meer en meer kennis, ons dieper en dieper in de problemen werkend.”

Je zou verwachten dat een geloof dat begint met oogverblindende eenvoud geen plaats heeft voor deze wijzen en hun dwaasheid. Een jonge vader en moeder ver van huis, een klein Kind, wat vee, herders uit de velden. En dan toch ook die wijzen. Hen wordt de deur niet gewezen. Ook zij zijn welkom in het koninkrijk van de eenvoud dat met de komst van dit Kind wordt ingeluid. We vieren dit jaar Advent en Kerst in een heel complexe tijd. En inderdaad, voor je het weet verdrink je in de vragen, in de onzekerheid, in de theorieën en in de discussies. Maar het kerstevangelie spreekt heel andere taal. Wees niet bang – want God is mét ons. Gezegende dagen gewenst!

ds. Willem Jan de Hek