Als de koning van Atlantis op de stoep staat
30 september 2021
Een goede oefening
14 oktober 2021
Laat alles zien

Messiah

Dit najaar dompel ik mij onder in de Messiah van Georg Friedrich Händel, ter voorbereiding op een nieuwe activiteit van ViaJacobi: ViaMessiah. In de veertigdagentijd luisterden we naar de Matthaus Passion van Johann Sebastian Bach. Vanaf november beluisteren we de Messiah, één van de vaakst uitgevoerde en opgenomen muziekstukken ter wereld, dat juist in de aanloop naar het kerstfeest regelmatig voorbijkomt. Het is een werk dat enorm tot de verbeelding spreekt – en die verbeeldingskracht wordt alleen maar groter als je meer te weten komt over de historische context en de oorspronkelijke boodschap ervan. Daarom luisteren we bij ViaMessiah niet alleen in drie avonden (17/11, 01/12 en 15/12) naar de uitvoering van dit meesterwerk, maar besteden we ook tijd aan de muziektraditie waar dit stuk in staat en doen we een close-reading van een aantal teksten. Meedoen? Aanmelden kan op www.viajacobi.nl

Naast ViaMessiah zijn er dit najaar ook weer andere activiteiten van ViaJacobi. Het overkoepelende thema is dit keer het thema macht, een begrip dat zich op allerlei manieren laat duiden. Bij het komende Jacobidebat zal het bijvoorbeeld gaan over wereldmachten en geopolitiek. Bij de twee avonden van ViaFilosofie (19/10 en 9/11) staat onder andere de vraag centraal waarom wij mensen zo moeilijk met macht kunnen omgaan. En tijdens de ViaVespers slaan we iedere week de Bijbel open bij dit onderwerp. In de kerk geloven we dat uiteindelijk “alle macht in de hemel en op de aarde” aan Christus is gegeven. Maar wat betekent dat? In ieder geval dat de machtsdynamieken die wij vaak om ons heen zien, vanuit het perspectief van Christus onder kritiek worden gesteld. Het koninkrijk van God blijkt een wereld op zijn kop, waar niet het recht van de sterkste geldt, maar waar de laatsten de eersten zullen zijn.

Die wereld op zijn kop wordt door Händel in de Messiah op allerlei momenten prachtig muzikaal uitgebeeld. De tekst bestaat in feite uit een serie Bijbelteksten: vanuit de oudtestamentische profetieën gaat het via het leven, sterven en de opstanding van Christus naar het boek Openbaring. Het gaat van hoog naar laag en van laag naar hoog. Langs allerlei toonsoorten en ritmes, van bitter tot vertroostend en van weerbarstig tot vreugdevol. Totdat het stuk uiteindelijk afgesloten wordt met een machtig slotkoor: “Zegen en eer, heerlijkheid en macht zij aan Hem, die op de troon zit, en aan het Lam tot in alle eeuwigheid.”

Gedachten bij de week door ds. Willem Jan de Hek