Gedachten bij deze week (28-11)
27 november 2020
Gedachten bij deze week (12-12)
10 december 2020
Laat alles zien

Gedachten bij de week (05-12)

Gedachten bij de week

Het Reformatorisch Dagblad berichtte twee weken geleden over een routekaart voor kerkelijke activiteiten in coronatijd, die in de maak zou zijn. Aansluitend bij de verschillende risiconiveau’s (van waakzaam via ernstig en zeer ernstig tot lockdown) wordt aangegeven wat wel en niet mogelijk is in kerkgebouwen qua aantallen bezoekers, gemeentezang etc. Officieel in de lucht is de kaart dus nog niet, maar er is een goede kans dat dat wel gebeuren gaat in de komende weken. Voor de Jacobikerk zou dat gunstig uitpakken. Zelfs in het geval van risiconiveau zeer ernstig zou het bijvoorbeeld een ruime verdubbeling van het huidige aantal toegestane kerkgangers betekenen. Je begrijpt: vol verwachting klopt ons hart…

Ondertussen rekenen we ons nog niet rijk en roeien we met de riemen die we hebben. Dat resulteerde afgelopen zondag en komende zondag in een extra ochtenddienst. Voor ons als voorgangers is dat best pittig, maar ik ben blij dat we het zo gedaan hebben. Voor kerstavond (24 én ook al 23 december) werken we aan een serie mini-kerstnachtdiensten. Massaal naar de kerk op Kerstmorgen zit er niet in, maar een kans om rond kerst in de kerk zijn is er zeker.

Nog iets over die routekaart. De niveaus die daarop worden onderscheiden zijn achtereenvolgens waakzaam, zorgelijk, ernstig, zeer ernstig en lockdown. Ik kan er niets aan doen, maar dat soort woorden lokken bij mij altijd bespiegelingen uit. Het woord ‘waakzaam’ bijvoorbeeld, is een woord dat echt past bij de adventstijd. ‘Weest waakzaam, want u weet niet op welk moment de Heer des huizes terugkomt’ (Markus 13). ‘Wie bidden blijft en waken/in hem wil woning maken/het heil, de Zoon van God’, zongen we zondag (Gez. 126). In die zin zijn we in de kerk dus permanent waakzaam.

Zijn we ook permanent zorgelijk of (zeer) ernstig? Soms lijkt het daar wel op. Alarmistische berichten over de toestand van de kerk zijn nooit ver weg. En het klopt, de vragen waar we ons als kerk voor gesteld weten liegen er ook niet om. Maar betekent dat ook dat we permanent (zeer) ernstig zorgelijk moeten zijn? Nee. Voor zorgen heeft de Bijbel een goede raad. Werp ze op Hem, want Hij zorgt voor u (1 Petrus 5,7).

In Christus verbonden,

ds. Wim Vermeulen