Gedachten bij deze week (14-11)
13 november 2020
Gedachten bij deze week (28-11)
27 november 2020
Laat alles zien

Oproep van de week

Oproep van de week

Normaal gesproken treft u op deze plek in de Nieuwsbrief ‘Gedachten bij de week’ aan. Ooit ontstaan aan het begin van de coronatijd, sindsdien een goede gewoonte. Deze keer hebben de ‘gedachten’ een wat minder reflectief karakter en is het wellicht beter te spreken van een oproep. Nog beter zou zijn om te spreken van een dringende oproep. Mogen wij uw en jouw gedachten even meenemen in deze dringende oproep?

Er is alle aanleiding voor zo’n oproep. Want de nood is hoog, zo heeft u al kunnen lezen in de brief die als het goed is een dezer dagen op de deurmat viel. Er staat ons, als er niets gebeurt, dit jaar een tekort te wachten van € 90.000,00 en voor volgend jaar verwachten we een tekort van € 50.000,00. Dat zijn grote bedragen, die ook grote impact kunnen hebben op het werk in de gemeente. Met elkaar moeten we dat gat toch kunnen dichten! Daarom dan ook bij deze onze oproep aan u: geef alstublieft een extra bijdrage, uiteraard naar vermogen.

En ter toelichting: deze tekorten ontstaan vooral vanwege de zeer geringe huurinkomsten en gedeeltelijk vanwege een verschil tussen begrote en ontvangen bijdragen Aktie Kerkbalans. Geen euro van dit tekort heeft te maken met investeringen in beeld en geluid. In het verleden gedane specifieke reserveringen en enkele fondsenbijdragen maken het mogelijk de investeringen te doen in beeld en geluid, zodat de diensten in huiskamers en op andere plekken goed zijn te volgen.

Wilt u, als u in de gelegenheid bent, uw verantwoordelijkheid nemen en een extra bijdrage geven, opdat het werk, Gods werk, door kan blijven gaan? Want dat is wat ons drijft: we doen het niet voor onszelf, we geven ook niet aan onszelf. We dragen allemaal bij aan het koninkrijk van God, dat niet alleen komt, maar er nu ook al is. En hoe mooi om daaraan ook een financiële steen bij te mogen dragen, om van datgene wat ons is toevertrouwd iets terug te geven aan onze God.

Uiteraard zijn wij graag bereid om, indien u dat wenst, over een en ander nader met u van gedachten te wisselen.

Ontvang onze hartelijke groeten,

David-Jan Jansen, voorzitter kerkenraad

Benno Oosterom, voorzitter kerkrentmeesters

 

U kunt uw extra bijdrage overmaken op:

rekeningnummer NL 29 RABO 0130697818

t.n.v. PGU wijk Jacobikerk te Utrecht

o.v.v. ‘Wijkgemeente Jacobikerk-extra actie 2020’.