Gedachten bij deze week (05-07)

Gedachten bij deze week (27-06)
26 juni 2020
Gedachten bij deze week (12-07)
10 juli 2020

Gedachten bij deze week

Deze week interviewde ik via Zoom de Londense predikant Sam Wells, samen met collega Tim Vreugdenhil uit Amsterdam. Zo’n tachtig collega’s uit het hele land luisterden mee en het gesprek is hieronder na te luisteren. Eén van de dingen die ik hem vroeg was welke Bijbelgedeelten in deze vreemde tijden in het bijzonder tot zijn hart spraken. ‘Daniël 3’, zei hij. ‘Het verhaal over de drie vrienden in de oven vat voor mij de hele ballingschapservaring samen. Sadrach, Mesach en Abednego ontsnappen niet aan het vuur, maar ze verbranden ook niet. Ze vinden een vierde persoon mét hen in het vuur. Zo ontsnapte ook Israël niet aan de ballingschap, maar ontdekte op een nieuwe manier dat God bij hen was in Babel. Israël blijft geloven dat God hen gered heeft uit Egypte en gelooft ook dat God uit Babel zal redden. Het verschil is dat ze in Egypte terecht kwamen buiten hun schuld om, dat kun je van Babel niet zeggen. Er zit een element van schuld in. Tegelijk krijgt Israël in Babel een dieper begrip van wat het betekent dat God Schepper en bevrijder is. Ik denk dat christenen nu moeten putten uit diezelfde paradox.’

Over die zinnen heb ik nog lang nagedacht. Want inderdaad, deze tijd is een heel paradoxale tijd. We zijn in een situatie terechtgekomen die we niet hebben gewild, maar waar we wel zijn met elkaar. Daar zit zowel schuld als lot in. Maar juist in zulke paradoxale tijden kan God zich dus op een nieuwe manier laten kennen! Laten we met die focus de komende maanden ingaan. Komende zondag kan voor het eerst sinds lange tijd weer een groter deel van de gemeente naar de kerk komen. Dat is iets om naar uit te zien! Tegelijk zal het voorlopig anders en vreemd blijven. Inschrijven, verspreid door de kerk zitten, de komende weken nog even geen koffie na de dienst, geen massale gemeentezang… dat zijn allemaal dingen die we liever anders zouden zien. Paradoxaal dus.

Je kunt dan helemaal gefocust zijn op alles wat er nog niet of niet meer is. Net als Israël de ballingschap ervoer als een situatie van maximaal tekort: land weg, tempel weg, koning weg… Maar wat bleek: God was niet weg. Er was een vierde in het vuur. Die is er ook nu, voor ons. Ik wil je vragen: bidt de komende tijd – voor jezelf, voor de gemeente – dat God onze ogen opent voor de manier waarop Hij nu voor ons de vierde in het vuur is.

ds. Wim Vermeulen

 

 

 

Eerdere gedachten:

27-06-2020
20-06-2020
13-06-2020
06-06-2020
30-05-2020
23-05-2020
16-05-2020
09-05-2020
02-05-2020
25-04-2020
18-04-2020
11-04-2020 
04-04-2020
28-03-2020
21-03-2020
14-03-2020