Christus in de Schriften – Leerhuis Bijbeluitleg
23 april 2020
Jacobikerk tijdens corona
1 mei 2020

Gedachten bij deze week

 We zijn na de persconferentie van onze minister-president weer wat wijzer. Voorlopig zit samenkomen er nog niet in. Tot 1 juni hadden we daar sowieso al niet op gerekend, maar ook daarna is nog veel onzeker. We zijn dus nog een tijd aangewezen op online samenkomen. Daar beginnen we inmiddels aardig bedreven in te raken en ik vind het prachtig om te zien hoe er toch telkens door verschillende gemeenteleden kan worden bijgedragen aan het gaande houden van de lofzang.

Via het digitale koffiedrinken zijn we ook in staat tot kleine kijkjes achter elkaars voordeuren. Want daar speelt zich ondertussen heel veel af. Graag geef ik deze week een paar impressies door die mij de afgelopen tijd bereikten. Hoe gaat het bijvoorbeeld met de Bijbelkringen? Een kringleider schreef me:

Corona heeft een bijzonder effect op onze kringen. Voor die tijd hadden we één keer in de twee weken Bijbelkring, maar sinds de quarantaine hebben we elke dinsdag een Skype kringuurtje. Het duurde drie weken voor iedereen de techniek aan de praat had en de eerste weken was het vooral bijpraten en ervaringen delen, maar de afgelopen weken was er ook een voorbereiding. Een korte Bijbeltekst met één of twee vragen. Ik merk dat het mezelf en de kring goed doet, het geeft toch een ritme in een week waar elke dag op elkaar lijkt. En er is genoeg te bespreken, bijna alles komt in zo’n ander licht te staan. 

Tijdens de voorbereiding van vanavond deelde iemand de volgende zin van Bonhoeffer: ‘Maar wat voor de eenzame een onuitsprekelijke genade van God is, wordt door anderen, die deze genade dagelijks ontvangen, gemakkelijk veronachtzaamd en over het hoofd gezien. Het wordt gemakkelijk vergeten, dat de gemeenschap met de broeders een genadegift is uit het Rijk van God, die ons elke dag ontnomen kan worden.’ Wij, en de rest van de kring, missen de kerk. Het fysiek samenzijn met elkaar en met God. Een onbedoeld tweestemming U zij de Glorie vanaf de bank was daarin een persoonlijk dieptepunt. Ik waardeer de initiatieven van de Jacobikerk enorm, waaronder het uitzenden van de diensten. Bedankt voor al het werk dat daarin gestopt wordt!

 Zelf experimenteerde ik deze week met een belijdeniscatechese via het scherm. Volgende week biedt collega De Hek op die manier een leerhuis aan (zie ook het bericht van de kerkenraad). ViaJacobi werkt – in samenwerking met de liturgen van de avonddienst – aan een wekelijks online avondgebed, waarover binnenkort meer. Het is allemaal ‘suboptimaal’, zoals iemand eufemistisch uitdrukte. Zeker tijdens een online groepsgesprek merk je hoezeer communicatie veel meer is dan het uitwisselen van woorden en via veel meer zintuigen gaat dan alleen het oor. ‘Internet vervangt niet de drang naar intimiteit’ las ik aangeplakt op de Van Asch van Wijckskade. Ondertussen is het beter dan niets. Meer dan ooit besef ik dat Bonhoeffer gelijk heeft: de gemeenschap met broeders en zusters is een genadegift uit het Rijk van God. Laten we die des te meer koesteren en ondertussen proberen op het online dieet geestelijk gezond te blijven.

Namens de predikanten,

ds. Wim Vermeulen