Jacobikerk tijdens de corona-crisis (update 03 april)

AFGELAST: Voorjaarsserie Jacobiconcerten start op 7 maart
29 februari 2020
Gedachten bij deze week – ds. Wim Vermeulen (14-3)
13 maart 2020
Laat alles zien

Jacobikerk tijdens de corona-crisis (update 03 april)

Beste broeders en zusters,

Hieronder opnieuw een up-to-date overzicht van alle berichten en mededelingen met betrekking tot het gemeenteleven. In het overzicht tref je nieuwe, herhaalde én gewijzigde berichten aan. Neem dus even rustig de tijd om het allemaal tot je te nemen. Voor vragen kun je altijd met één van ons contact opnemen.

Kerkdiensten

   • Ochtenddiensten Jacobikerk. Komende zondag om 10:00 uur wordt er in de Jacobikerk weer een besloten ochtenddienst gehouden, geleid door ds. Vermeulen. De liturgie voor deze viering is hier te downloaden. We krijgen veel bemoedigende reacties uit de gemeente over de manier waarop we de diensten hebben ingericht. Tegelijkertijd blijven we zoeken naar een “orde van dienst” die het beste past bij de situatie. Jullie meedenken en feedback worden zeer gewaardeerd!
   • Ochtenddienst meebeleven? De kerkdiensten zijn op twee manieren live (en ook achteraf) te volgen. Via Kerkomroep.nl (alleen geluid) en via YouTube (beeld en geluid). Ook hier geldt: we blijven zoeken naar een technische vormgeving die het beste past bij de situatie. Afgelopen week is achter de schermen hard gewerkt om met name de geluidskwaliteit van de uitzendingen te verbeteren. Vanaf deze plek een “hartelijk dank” daarvoor.
   • Vespers in de Stille Week. In de Stille Week organiseren we samen met de Nieuwe Kerk iedere avond om 19:30 een vesper. De liturgieën voor deze vieringen kun je hier alvast downloaden. De predikanten van de Nieuwe Kerk en de Jacobikerk zullen afwisselend voorgaan, waarbij de diensten van maandag t/m woensdag vanuit de Nieuwe Kerk worden uitgezonden, en de diensten van donderdag t/m zaterdag vanuit onze eigen Jacobi. Je kunt de diensten thuis via de gebruikelijke kanalen meebeleven.
    In onderstaande video blikken onze predikanten alvast op de Stille Week vooruit.

   • Kinderen in de Stille Week. De leiding van de kindernevendienst heeft een prachtig document samengesteld, met daarin allerlei ideeën en gespreksvragen om als gezin de Stille Week te beleven. Je kunt het document hier downloaden. Het uitgangspunt voor deze week zijn stenen met symbolen. De stenen vertellen het verhaal van en naar Pasen. De symbolen verwijzen naar de Bijbelverhalen uit de stille week. In het schema tref je Bijbelverhalen met de daarbij behorende symbolen. Iedere dag kun je tijdens de maaltijd een steen erbij leggen op tafel en zo een gesprek(je) voeren over de dagen van de stille week. Naast de stenen zijn er gespreksvragen voor oudere kinderen bij de Bijbelverhalen en lied- en knutselideeën voor de jongere kinderen.
   • Doop en avondmaal. De huidige crisis stelt de kerk voor heel nieuwe vragen. Eén van die vragen is of de bediening van de sacramenten door kan gaan. Zo werd de doopdienst van afgelopen zondag voorlopig uitgesteld. Daarnaast is het in onze gemeente gebruikelijk om op Goede Vrijdag het avondmaal te vieren. Wie de discussie over dit onderwerp in de kerkelijke pers heeft gevolgd, zal gezien hebben dat er op dit vlak verschillende theologische overwegingen een rol spelen. Aan de ene kant zijn er goede argumenten om het avondmaal in kleine kring in de kerk te vieren, waarbij de gemeenteleden thuis meekijken of daadwerkelijk meevieren. Aan de andere kant zijn juist de tastbare aanwezigheid van het ene brood en de ene beker bij de viering van het sacrament heel belangrijk. En dat geldt ook voor de fysieke aanwezigheid van hen die het sacrament vieren. Het is wezenlijk dat brood en beker ons worden aangereikt en wij die vervolgens aan elkaar doorgeven. Dat gemeenschapseffect gaat bij een ‘virtuele viering’ helemaal verloren. Tenslotte komt er in het niet-kúnnen-vieren ook nog iets mee van de pijn die deze crisis kenmerkt: je kunt het opvatten als een ‘geestelijk vasten’, waardoor we opnieuw op waarde gaan schatten wat zo lang vanzelfsprekend was. Alles overziend hebben wij besloten om de avondmaalsviering op Goede Vrijdag niet door te laten gaan, terwijl we tegelijkertijd ruimte laten voor doorgaande bezinning op dit vlak met het oog op de periode die nog voor ons ligt.
   • Middag- en avonddiensten. De kerkenraad heeft besloten om in deze periode geen zondagse middag- en avonddiensten uit te zenden. Naast allerlei praktische redenen hiervoor (zoals de beschikbaarheid van (gast)predikanten en van beeld- en geluidstechnici), heeft het zoveel mogelijk beperken van het risico op verspreiding van Covid-19 een rol bij deze beslissing gespeeld. Wil je toch graag een tweede dienst op zondag meebeleven, dan weet je je via het wereldwijde web vast te redden.

Pastoraat en diaconaat

   • De diaconie bezorgt tulpen. Op Goede Vrijdag bezorgt de diaconie, samen met gemeenteleden, bij diverse zorginstellingen in de stad bossen tulpen. Om, juist op die plekken waar men nu echt helemaal afgezonderd leeft, ook een beetje vrolijkheid te brengen voor de paasdagen en eenieder een hart onder de riem te steken. Bij een tulpenkweker uit de bollenstreek hebben we bossen ingeslagen, 50 tulpen voor 6 euro, een mooie prijs voor nog mooiere tulpen. Wil je ook een bos tulpen doneren? Of wil je iemand opfleuren met een bos tulpen – een gemeentelid, iemand uit je familie of kennissenkring? Dat kan! Bestel voor woensdag 8 april as. bij de diaconie via . Geef bij het bestellen aan hoeveel bossen je wenst en geef het mobiele nummer door, zodat wij via een Tikkie de betaling kunnen regelen. Op Goede Vrijdag liggen de bossen dan voor je klaar! Kun je ze vanwege gezondheidsredenen niet zelf bezorgen, dan kun je ook een bos bestellen die dan door de diaconale bezorgdienst afgeleverd wordt.
   • Heb je een pastorale vraag? De komende tijd kunnen er zomaar bijzondere pastorale noden ontstaan. Zowel predikanten als ouderlingen kunnen hierin bijstand verlenen. Onder aan dit bericht treft u de contactgegevens van de predikanten aan. U kunt hen bereiken via email, telefoon of WhatsApp. Schroom niet om dit te doen.
   • Wil je bidden? “Het gebed is de hemelse haven waar we in de storm van ons leven kunnen schuilen” (C.H. Spurgeon). Vind je het fijn om samen met iemand te bidden? Voor jezelf of voor iemand in je omgeving? Of voor de situatie in de wereld in het algemeen? Dat doen we graag! Neem contact op met de Jacobi-gebedslijn: een telefoonnummer wat je kunt bellen om met en voor elkaar te bidden. De gebedslijn wordt bemenst door mensen uit de gemeente en is elke dag bereikbaar tussen 13:30-14:30 uur en 20:00-22:00 uur. Het telefoonnummer is 06 – 17 20 20 20.
   • Heb je een diaconale hulpvraag? Het zijn bijzondere tijden. Mogelijk ben je iemand die hulp kan gebruiken. Als Jacobikerk staan we graag voor je klaar. Als we iets voor je kunnen betekenen, kun je contact opnemen met je wijkdiaken. Geen vraag is te gek! Weet je niet wie je wijkouderling/diaken is? Kijk dan in de Wegwijzer of mail de scriba met je vraag. Dat kan via .
   • Kun je hulp bieden? Om ons heen zien we mooie initiatieven om mensen te helpen die hulp nodig hebben. Denk daarbij aan het halen van medicijnen, boodschappen doen, iemand bellen die eenzaam is etc. De diaconie is daar erg blij mee. en sluit zich graag bij deze initiatieven aan. Geef je op als je hulp kan en wil bieden. Hulpvragen komen vaak binnen via de predikanten, de wijkouderling of via de diaconie. Daarnaast zijn we aangesloten bij nietalleen.nl: een initiatief van de EO waarbij kerken kunnen helpen bij hulpvragen die daar binnenkomen. Ben jij bereid om wat van je tijd te geven? Laat het ons dan weten zodat wij je kunnen benaderen als er een vraag is. Je kunt je aanmelden bij Wim Korevaar via .

Luisteren, lezen & doen

Tenslotte: allemaal van harte Gods zegen, nabijheid en bescherming gewenst in alles! Dank voor jullie gebed, betrokkenheid en inzet. Wij blijven jullie via de wekelijkse Nieuwsbrieven en de website informeren. Wanneer er urgente ontwikkelingen zijn, versturen we een extra Nieuwsbrief. Nog niet geabonneerd op de nieuwsbrief? Klik dan hier om je aan te melden.

In Christus verbonden,

Namens de kerkenraad van de Jacobikerk,

David-Jan Jansen (voorzitter)
ds. Willem Jan de Hek (, 06-41554296)
ds. Wim Vermeulen (, 06-11204797)