Volkskerstzang op zondag 22 december 15.00 uur
7 december 2019
Kinderkerstfeest op 21 december
19 december 2019
Laat alles zien

Begrotingen PGU 2020 ter inzage

Begrotingen 2020 ter inzage
Op 2 december 2019 worden de begrotingen 2020 van de Protestantse Diaconie Utrecht en de Protestantse Gemeente Utrecht voorlopig vastgesteld. Beide stukken liggen gedurende een week na vaststelling in 1e lezing (2 december) en verschijning op de website van De PUP en de PGU – dus tot en met 10 december 2019 – ter inzage op het Bureau PGU, Margaretha van Parmadreef 14, 3561 SR Utrecht (graag eerst even bellen, tel. 030-2737540). Tevens kunnen zij digitaal worden opgevraagd met een e-mail aan .
Gemeenteleden kunnen hun mening over deze stukken tot en met 14 dagen na deze publicatie
schriftelijk kenbaar maken aan de scriba van de Algemene Kerkenraad, de heer B.A.M. Luttikhuis p/a Bureau PGU .