Dank voor uw bijdrage in 2018

Hoeveel tijd heb jij voor de Jacobi?
4 januari 2019
Jacobidebat over Geluk op woensdag 6 februari met Dirk de Wachter / Ruben van Zwieten
11 januari 2019
Laat alles zien

Dank voor uw bijdrage in 2018

Als diaconie mogen wij ieder jaar, namens u, geld geven aan organisaties die belangrijk en mooi werk verrichten. Vaak zijn dit stichtingen met grootse idealen voor een betere wereld. Het is fijn dat wij hen kunnen ondersteunen om deze dromen te realiseren. Naast deze organisaties zijn er ook gemeenteleden en stadsgenoten die ons weten te vinden met een hulpvraag, voor henzelf of voor een ander. 1 van die vragen was of wij konden bijdragen aan het verjaardagsfeestje van Mamadu. Door allerlei omstandigheden waren zijn vorige 2 verjaardagen niet gevierd, dus daar wilden we graag verandering in brengen. Samen met de betrokken gemeenteleden en het Straatpastoraat werd daarom op 17 december zijn 3e verjaardag gevierd bij ons in de kerk. Het werd een groot succes, met een taart, kaarsjes en uiteraard cadeaus. Soms is er niet veel geld nodig om een groot geluk mogelijk te maken. We zijn als diaconie dankbaar dat we mensen, klein en groot, mogen helpen. Dat kan alleen door de giften die we van u ontvangen, iedere zondag weer!

Wij kijken ook weer uit naar dit jaar, 2019. We zullen organisaties steunen, stedelijk, nationaal en internationaal. Maar we hopen ook weer mensen en gezinnen te helpen uit onze gemeente of stad, die het zo hard nodig hebben. We vragen u daarom ook om ons te helpen. Niet alleen met een gift, maar kent u iemand (uit uw wijk) die wel een steuntje in de rug kan gebruiken? Of een organisatie of project wat nog niet zo bekend is? Geef het aan ons door, wij horen graag van u! Mail naar