Opgave Paasontbijt op zondag 1 april
23 maart 2018
Psalmzangdag op 2 april in de Domkerk
31 maart 2018
Laat alles zien

Paasjubel Domplein

Paaszondag 1 april 2018, 6.15 uur. Bij het aanbreken van de dag verzamelen zich honderden mensen op het Domplein. Wij wachten in stilte. Dan klinkt trompetgeschal, een gedicht, een lied. Langzaam gloort het ochtendlicht en wij lezen het paasevangelie. Ontwaakt! De Heer is waarlijk opgestaan! We bidden en zingen. En bij het U zij de Glorie nemen de klokken van de Domtoren onze jubel over. De Magdalenaklok, de kleine klokken, de grote klokken en de allerzwaarste, de Salvator. Ze klinken allemaal. Een overweldigend geluid draagt onze boodschap over de mensen van het plein heen, naar de stad, het land in. Het Paasfeest kan beginnen.
Wilt u aanwezig zijn bij deze interkerkelijke Paasjubel? Kom dan in alle vroegte naar het Domplein in Utrecht. Van harte w